Přijímací zkoušky na UNOB

Obsah přijímacích zkoušek se na Univerzitě obrany různí. Záleží vždy na:

  • typu studia (civilní/vojenské),
  • na formě studia (prezenční/kombinované) a také
  • na vybraném studijním programu.

BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM (chci na UNOB po maturitě)

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM (chci na UNOB po bakalářském studiu)
  • Bezpečnost a obrana (vojenské i civilní, prezenční i kombinované navazující magisterské studium)

DOKTORSKÉ STDIUM (chci na UNOB po magisterském studiu)

BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM (chci na UNOB po maturitě)

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM (chci na UNOB po bakalářském studiu)

DOKTORSKÉ STDIUM (chci na UNOB po magisterském studiu)

BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM (chci na UNOB po maturitě)

DOKTORSKÉ STDIUM (chci na UNOB po magisterském studiu)