Spolupráce

Zastoupení UO v profesních organizacích v ČR

Organizace

Stát

Status

ČKR

Česká konference rektorů

Česká republika

člen konference

RVŠ

Rada vysokých škol:

http://www.radavs.cz/

http://www.skrvs.cz/ 

Česká republika

člen

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Česká republika

člen vědecké rady

Policejní akademie

Česká republika

člen vědecké rady

Vysoká škola logistiky, o.p.s.

Česká republika

člen akademické rady

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

Česká republika

člen vědecké rady

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Česká republika

člen

Jednota českých matematiků a fyziků

Česká republika

člen

Česká komora krizových manažerů

Česká republika

člen

Česká ergonomická společnost

Česká republika

člen

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Česká republika

člen

Česká pedagogická společnost

Česká republika

člen

Českomoravská psychologická společnost

Česká republika

člen

Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů

Česká republika

člen

Společnost pro projektové řízení

Česká republika

člen

Sdružení automobilového průmyslu ČR

Česká republika

člen

Česká automobilová společnost

Česká republika

člen

Česká společnost pro jakost

Česká republika

člen

Česká a slovenská společnost pro fotoniku

Česká republika

člen

Společnost pro radiotechnické inženýrství

Česká republika

člen

Česká lékařská komora​

Česká republika

člen

Česká lékařská společnost J.E. Purkyně

Česká republika

člen

Společnost vojenských lékařů, farmaceutů
a veter​inárních lékařů ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost pro nemocniční hygienu ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká hematologická společnost ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká imunologická společnost ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká internistická společnost ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká chirurgická společnost ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost estetické chirurgie ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost popáleninové medicíny ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká obezitologická společnost ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká kardiologická společnost, o.s.

Česká republika

člen

Česká leukemická skupina pro život

Česká republika

člen

Společnost pro výživu

Česká republika

člen

Česká společnost chemická

Česká republika

člen

 

Pozn.: Status – postavení v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod.