Kurz základní přípravy

1. OBECNÉ INFORMACE O KURZU

Vážení účastníci Kurzu základní přípravy,

zvolili jste si vojenské prezenční studium na Univerzitě obrany a kariéru důstojníka Armády ČR. Na začátku absolvujete Kurz základní přípravy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově, kde získáte základní potřebné vědomosti, dovednosti a návyky vojáka.

Kurzu základní přípravy absolvujete teoretickou přípravu i polní výcvik v terénu. Kurz zahrnuje to nejdůležitější a nejpodstatnější z vojenské přípravy:

  • základní řády,
  • pořadová příprava,
  • střelecká příprava,
  • taktická příprava,
  • spojovací příprava,
  • topografická příprava,
  • zdravotní příprava,
  • ochrana proti zbraním hromadného ničení. 

Hlavním předmětem základní přípravy bude taktická příprava, která zabezpečuje komplexnost a praktické využívání vědomostí a dovedností z ostatních předmětů.

Přestože bude kurz pro mnohé z vás fyzicky a psychicky náročný, hlavní roli bude hrát motivace vás všech úspěšně absolvovat základní přípravu. Instruktoři budou nejen vašimi veliteli, ale i zkušenými rádci a pomocníky, a jejich základním úkolem bude provést vás základní přípravou.

Cíle základní přípravy

  1. Seznámit vás s vojenským prostředím a s právy a povinnostmi vojáka.
  2. Poskytnout vám základní vědomosti a naučit vás základním dovednostem.