Věda

Projekty obranného výzkumu

Realizace projektů obranného VaVaI, vychází z přesně vymezených potřeb a požadavků rezortu MO. Vítány jsou zejména projekty, které se zaměřují na:

  • Rozvoj obranné politiky státu, podpora velení a řízení v proměnlivém bezpečnostním a operačním prostředí a role OS ve společnosti.
  • Vývoj nových zbraňových a obranných systémů.
  • Účinná ochrana sil a prostředků.
  • Příprava personálu.
  • Přeprava, udržitelnost sil a efektivní působení sil.
  • Zdravotnické zabezpečení.
  • Rozvoj systémů velení a řízení, komunikačních a informačních systémů a kybernetické obrany.

Univerzita obrany v letech 2006–2012 řešila 39 projektů obranného výzkumu. V současnosti je řešeno devět projektů v rámci Programu AMBICE. Výhledově je Univerzita obrany připravena účastnit se dalších projektů, které budou sloužit k zajištění obranyschopnosti země a dosažení politicko-vojenských ambicí ČR.

 

Přehled projektů obranného výzkumu v programu AMBICE

Identifikační kód projektu

Název projektu

Odpovědný řešitel

Zahájení

Ukončení

OYUOB20200001

TĚLO – Tělesná způsobilost populace jako rizikový faktor pro zabezpečení obranyschopnosti České republiky

doc. RNDr. Marek Sedlačík, Ph.D.

2020

2023

OYUOB20210001

EOMPS – Experimentální ověření Metodiky plánování schopností rezortu MO

doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D.

2021

2023

OYUOB20220001

POS – Místo a úloha MO a GŠ AČR v procesu plánování obrany státu za krizových stavů

plk. gšt. Ing. Martin Smejkal

2022

2024

OYUOB20220002

MAD21 – Nový maskovací universální/ víceúčelový design

kpt. Ing. Jana Švecová, Ph.D.

2022

2023

OYUOB20220003

NEMOVITOST – Rizika predikce výše finálních cen v oblasti nemovité infrastruktury

doc. Ing. Aleš Olejníček, Ph.D.

2022

2023

OYUOB20220004

ZNALEC – Zajištění znalecké činnosti pro potřeby rezortu Ministerstva obrany

plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.  

2022

2023

OYUOB20220005

PVO 21 – Pozemní PVO 21. století, eliminace nových hrozeb

plk. gšt. doc. Ing. Jan Farlík, Ph.D.

2022

2024

OYUOB20220006

preSATPET –Analýza možnosti využití pasivních sledovacích systémů pro účely sledování družic na orbitách Země

kpt. Ing. et Ing. David Novák, Ph.D.

2022

2024

OYUOB20220007

SYRIKRIKO – Zpracování a uvedení stálých postupů založených na zásadách systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů k zajištění výroby bezpečných potravin v náročných klimatických podmínkách

doc. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.

2022

2023