Věda

Projekty obranného výzkumu

Realizace projektů obranného VaVaI, vychází z přesně vymezených potřeb a požadavků rezortu MO. Vítány jsou zejména projekty, které se zaměřují na:

  • Rozvoj obranné politiky státu, podpora velení a řízení v proměnlivém bezpečnostním a operačním prostředí a role OS ve společnosti.
  • Vývoj nových zbraňových a obranných systémů.
  • Účinná ochrana sil a prostředků.
  • Příprava personálu.
  • Přeprava, udržitelnost sil a efektivní působení sil.
  • Zdravotnické zabezpečení.
  • Rozvoj systémů velení a řízení, komunikačních a informačních systémů a kybernetické obrany.

Univerzita obrany v letech 2006–2012 řešila 39 projektů obranného výzkumu. V současnosti je řešeno 13 projektů v rámci Programu AMBICE. Výhledově je Univerzita obrany připravena účastnit se dalších projektů, které budou sloužit k zajištění obranyschopnosti země a dosažení politicko-vojenských ambicí ČR.

 

Přehled projektů obranného výzkumu v programu AMBICE

Identifikační kód projektu

Název projektu

Odpovědný řešitel

Zahájení

Ukončení

OYUOB20210001

EOMPS – Experimentální ověření Metodiky plánování schopností rezortu MO

doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D.

2021

2024

OYUOB20220001

POS – Místo a úloha MO a GŠ AČR v procesu plánování obrany státu za krizových stavů

plk. gšt. Ing. Martin Smejkal

2022

2024

OYUOB20220002

MAD21 – Nový maskovací universální/ víceúčelový design

kpt. Ing. Jana Švecová, Ph.D.

2022

2024

OYUOB20220003

NEMOVITOST – Rizika predikce výše finálních cen v oblasti nemovité infrastruktury

doc. Ing. Aleš Olejníček, Ph.D.

2022

2024

OYUOB20220004

ZNALEC – Zajištění znalecké činnosti pro potřeby rezortu Ministerstva obrany

plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.  

2022

2024

OYUOB20220005

PVO 21 – Pozemní PVO 21. století, eliminace nových hrozeb

plk. gšt. doc. Ing. Jan Farlík, Ph.D.

2022

2024

OYUOB20220006

preSATPET –Analýza možnosti využití pasivních sledovacích systémů pro účely sledování družic na orbitách Země

kpt. Ing. et Ing. David Novák, Ph.D.

2022

2024

OYUOB20240001

KONTRACBRNE – Výzkum zásad taktické činnosti úkolových uskupení v boji proti CBRNE hrozbám

pplk. Ing. Kamil Bednář, Ph.D.

2024

2026

OYUOB20240002

UIOZ – Analýza možnosti využití umělé inteligence ve zpravodajství z otevřených zdrojů

pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.

2024

2026

OYUOB20240003

KVALITA – Definování požadovaného standardu zdravotní péče o vojáky v prostoru nasazení

plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D.

2024

2026

OYUOB20240004

 

KOSI – Vybrané parametry kognitivního válčení s potenciálním dopadem na bezpečnost České republiky

plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Libor Kutěj, Ph.D.

2024

2026

OYUOB20240006

RESILIENCE – Posílení fyzické a psychické odolnosti vojáků pro nasazení do bojových operací

plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D.

2024

2026

OYUOB20240005

GRAM – Úroveň zdravotní gramotnosti příslušníků ozbrojených sil ČR v kontextu NATO

mjr. PhDr. Jaroslav Žďára, Ph.D., MBA

2024

2025