Věda

Projekty obranného výzkumu

Realizace projektů obranného VaVaI, vychází z přesně vymezených potřeb a požadavků rezortu MO. Vítány jsou zejména projekty, které se zaměřují na:

  • Rozvoj obranné politiky státu, podpora velení a řízení v proměnlivém bezpečnostním a operačním prostředí a role OS ve společnosti.
  • Vývoj nových zbraňových a obranných systémů.
  • Účinná ochrana sil a prostředků.
  • Příprava personálu.
  • Přeprava, udržitelnost sil a efektivní působení sil.
  • Zdravotnické zabezpečení.
  • Rozvoj systémů velení a řízení, komunikačních a informačních systémů a kybernetické obrany.

Univerzita obrany v letech 2006 – 2012 řešila 39 projektů obranného výzkumu. V současnosti je řešeno devět projektů v rámci Programu AMBICE. Výhledově je Univerzita obrany připravena účastnit se dalších projektů, které budou sloužit k zajištění obranyschopnosti země a dosažení politicko-vojenských ambicí ČR.

 

Přehled projektů obranného výzkumu v programu AMBICE

Identifikační kód projektu

Název projektu

Zahájení

Ukončení

OYUOB20200001

TĚLO – Tělesná způsobilost populace jako rizikový faktor pro zabezpečení obranyschopnosti České republiky

2020

2023

OYUOB20210001

EOMPS – Experimentální ověření Metodiky plánování schopností rezortu MO

2021

2023

OYUOB20220001

POS – Místo a úloha MO a GŠ AČR v procesu plánování obrany státu za krizových stavů

2022

2024

OYUOB20220002

MAD21 – Nový maskovací universální/ víceúčelový design

2022

2023

OYUOB20220003

NEMOVITOST – Rizika predikce výše finálních cen v oblasti nemovité infrastruktury

2022

2023

OYUOB20220004

ZNALEC – Zajištění znalecké činnosti pro potřeby rezortu Ministerstva obrany

2022

2023

OYUOB20220005

PVO 21 – Pozemní PVO 21. století, eliminace nových hrozeb

2022

2024

OYUOB20220006

preSATPET –Analýza možnosti využití pasivních sledovacích systémů pro účely sledování družic na orbitách Země

2022

2024

OYUOB20220007

SYRIKRIKO – Zpracování a uvedení stálých postupů založených na zásadách systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů k zajištění výroby bezpečných potravin v náročných klimatických podmínkách

2022

2023