Věda

Vědecká rada

Vědecká rada

Přihlášení pro členy Vědecké rady Univerzity obrany

 

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany v Brně

Opatření rektora Univerzity obrany – Podrobnosti k Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany v Brně

Přehled oborů habilitačního a jmenovacího řízení

Habilitační řízení

Řízení ke jmenování profesorem

 

Výsledky, konference, časopisy

Metodika M17+

Veřejně dostupné výsledky výzkumu

Konference a semináře

Odborné časopisy

Ročenka