E-přihláška

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky. 

Detailní postup, jak pracovat s elektronickou přihláškou, naleznete na této stránce.

Poplatek 400 Kč se hradí vždy za první podanou přihlášku v rámci jedné fakulty do bakalářských a magisterských studijních programů.*

Další přihlášky podané na stejnou fakultu jsou zdarma. Podat si můžete libovolný počet přihlášek (do každého studijního programu jednu).

Poplatek se nehradí za přihlášky do navazujících magisterských a doktorských studijních programů.

*Pozn.: Přihláška do studijních programů Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství, Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství, Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie hradí student poplatek pouze za přihlášku na civilní fakultu Univerzity Karlovy.

Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostním převodem na účet.

Poplatky za přihlášky na různé fakulty nelze sloučit – musí se hradit zvlášť – každá bude mít jiný variabilní symbol.

Pokud provádíte platbu ze zahraničí, uhraďte takovou částku, aby po kurzovém přepočtu byla výsledná částka vyšší, než je částka požadovaná v Kč.

číslo účtu: 19-26030881/0710
specifický symbol (SS): 299400
variabilní symbol (VS): registrační číslo přidělené při podání e-přihlášky
konstantní symbol: 558
IBAN: CZ52 0710 0000 1900 2603 0881
BIC/SWIFT: CNBACZPP