E-přihláška

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky. 

Detailní postup, jak pracovat s elektronickou přihláškou, naleznete na této stránce.

  1. Poplatek 400 Kč se hradí vždy pouze za jednu podanou přihlášku v rámci jedné fakulty do bakalářských a magisterských studijních programů.*

*Další přihlášky podané na stejnou fakultu jsou zdarma. Podat si můžete libovolný počet přihlášek (tedy do každého studijního programu jednu).

POZOR! MÁME TADY VÝJIMKU! Uchazeči o studijní programy:

  • Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství
  • Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství a
  • Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie

si musí podat přihlášku na Univerzitu obrany i do příslušného studijního programu na Univerzitě Karlově v Hradci Králové. Poplatek se však v tomto případě hradí pouze za přihlášku na civilní fakultu Univerzity Karlovy. Nezapomeňte ji včas uhradit!

2. Za přihlášky do navazujících magisterských a doktorských studijních programů se žádný poplatek nehradí.

Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostním převodem na účet (bankoovní údaje viz níže).

Poplatky za přihlášky na různé fakulty nelze sloučit – musí se hradit zvlášť – každá bude mít jiný variabilní symbol.

Pokud provádíte platbu ze zahraničí, uhraďte takovou částku, aby po kurzovém přepočtu byla výsledná částka vyšší, než je částka požadovaná v Kč.

Bankovní spojení:

číslo účtu: 19-26030881/0710
specifický symbol (SS): 299400
variabilní symbol (VS): registrační číslo přidělené při podání e-přihlášky
konstantní symbol: 558
IBAN: CZ52 0710 0000 1900 2603 0881
BIC/SWIFT: CNBACZPP