➛ NOVINKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

CO LZE STUDOVAT
UŽITEČNÉ INFORMACE

Úplná znění testů k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Test fyzické zdatnosti

Jazykové zkoušky odpovídající úrovni B1 a vyšší podle SERR/CEF

Pokyny pro uchazeče o vojenské studium

Zprávy o výsledcích přijímacího řízení

Informační materiály o studiu

Prezentace studia na Univerzitě obrany