Vědecká rada Univerzity obrany

Předsedkyně

 

 

 

brig. gen. prof. RNDr.

Zuzana

Kročová, Ph.D.

rektorka

 

 

 

 

Místopředseda

 

 

 

plk. doc. Ing.

Jan

Bořil, Ph.D.

PVEČ

 

 

 

 

Interní členové

 

 

 

prof. Ing.

Dalibor

Biolek, CSc.

FVT

prof. MUDr.

Pavel

Boštík, Ph.D.

FVZ

plk. gšt. Ing.

Jan

Drozd, Ph.D.

FVL

plk. gšt. prof. Ing.

Stanislav

Florus, CSc.

ÚOPZHN

plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing.

Pavel

Foltin, Ph.D.

PVŘK

prof. MUDr.

Josef

Fusek, DrSc.

FVZ

prof. PhDr.

František

Hanzlík, CSc.

FVL

plk. doc. Ing.

Petr

Hrůza, Ph.D.

PVZS

prof. MUDr.

Roman

Chlíbek, Ph.D.

FVZ

prof. Ing.

Rudolf

Jalovecký, CSc.

FVZ

prof. MUDr.

Jiří

Kassa, CSc.

FVZ

prof. RNDr.

Jan

Kohout, CSc.

FVT

plk. gšt. doc. Ing. Mgr.

Libor

Kutěj, Ph.D.

PVVI

plk. gšt. Ing.

Vlastimil

Neumann, Ph.D.

FVT

doc. Ing.

Jakub

Odehnal, Ph.D.

FVL

doc. Ing.

Alena

Oulehlová, Ph.D.

FVL

pplk. gšt. prof. RNDr.

Miroslav

Pohanka, Ph.D., DSc.

FVZ

doc. Ing.

Josef

Procházka, Ph.D.

CBVSS

pplk. prof. Ing.

Petr

Stodola, Ph.D.

ÚZS

doc. Mgr. Ing.

Radomír

Ščurek, Ph.D.

ÚZS

plk. gšt. prof. MVDr.

Zuzana

Šinkorová, Ph.D.

FVZ

prof. Ing.

Václav

Talhofer, CSc.

FVT

prof. Ing.

Zdeněk

Vintr, CSc., dr.h.c.

FVT

 

 

 

 

Externí členové

 

 

 

Mgr.

David

Dlouhý, Ph.D.

Policejní akademie ČR v Praze

doc. Ing.

Blahoslav

Dolejší, CSc.

Ministerstvo obrany ČR

prof. Ing.

Radim

Farana, CSc., FEng.

Mendelova univerzita v Brně

prof. PhDr.

Jana

Geršlová, CSc.

PRIGO Ostrava

Ing.

Radek

Hauerland

Česká zbrojovka a.s.

prof. MUDr.

Marian

Kacerovský, Ph.D.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

prof. MUDr.

Milan

Kolář, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci

Ing.

Radka

Konderlová, MBA

Ministerstvo obrany ČR

prof. JUDr. PhDr.

Miroslav

Mareš, Ph.D.

Masarykova univerzita

doc. Ing.

Jozef

Puttera, CSc.

Akadémia ozbrojených síl

Liptovský Mikuláš

doc. MUDr.

Miloslav

Salavec, CSc.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ing.

Petr

Vančura

Ministerstvo obrany ČR

genmjr. Ing.

Ivo

Střecha

Generální štáb AČR

doc. Mgr.

Tomáš

Weiss, M.A., Ph.D.

Univerzita Karlova

 

 

 

 

Stálý host

 

 

 

pplk. doc. Ing.

Jiří

Štoller, Ph.D.

FVT

 

 

 

 

Tajemnice

 

 

 

Ing.

Zdeňka

Rašková

OdVaV UO