Věda

Projekty evropských strukturálních fondů

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

Institucionální koordinátor strukturálních fondů na UO:

Ing. Vladimír Pavelka

e-mail: vladimir.pavelka@unob.cz

tel.: 973 442 246

Přehled projektů evropských strukturálních fondů

řešených Univerzitou obrany

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzkum a vývoj komplexního antidronového systému

ATC simulátor se vzdáleným přístupem a automatizovanými pseudopiloty

Autonomní pozemní vozidlo pro nouzové zásobování a logistiku

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
 
 

 
 

Operační program Jan Amos Komenský

PhD infrastruktura pro UO