Stipendia

Univerzita obrany poskytuje svým studentům stipendia podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 91, čl. 1 a 2. 

Výplata stipendií na Univerzitě obrany se řídí stipendijním řádem Univerzity obrany.

Studentům prezenčního studia v bakalářských a magisterských studijních programech mohou být přiznána následující stipendia:

 • prospěchové stipendium
 • tvůrčí stipendium
 • mimořádné stipendium
 • sociální stipendium
 • ubytovací stipendium
 • stipendium na podporu studia v zahraničí

Studentům prezenčního studia v doktorských studijních programech mohou být vyplácena tato stipendia:

 • doktorandské stipendium
 • prospěchové stipendium
 • sociální stipendium
 • ubytovací stipendium
 • stipendium na podporu studia v zahraničí