Stipendia

Univerzita obrany poskytuje svým studentům stipendia podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 91, čl. 1 a 2. 

Výplata stipendií na Univerzitě obrany se řídí stipendijním řádem Univerzity obrany.

Studentům prezenčního studia v bakalářských a magisterských studijních programech mohou být přiznána následující stipendia:

 • za vynikající studijní výsledky
 • za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí
 • na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu
 • v případě tíživé sociální situace studenta
 • v případech zvláštního zřetele hodných, včetně stipendia na podporu ubytování
 • stipendium na podporu studia v zahraničí
 • na podporu studia v České republice

Studentům prezenčního studia v doktorských studijních programech mohou být vyplácena tato stipendia:

 • doktorandské stipendium
 • za vynikající studijní výsledky
 • v případě tíživé sociální situace studenta
 • v případech zvláštního zřetele hodných, včetně stipendia na podporu ubytování
 • stipendium na podporu studia v zahraničí
 • na podporu studia v České republice