Věda

Řízení ke jmenování profesorem

Přehled uchazečů – řízení ke jmenování profesorem na UO do 5.9.2017

Přehled uchazečů – řízení ke jmenování profesorem na UO od 6.9.2017

 

 

Dokumenty k zahájení řízení ke jmenování profesorem

VZOR: Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem

Přehled požadovaných dokumentů pro zahájení řízení ke jmenování profesorem