Kontakty

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM
Podávání informací o možnostech studia na Univerzitě obrany

por. Ing. Veronika ČERNÁ
E-mail: jdunaunob@unob.cz

Mgr. Adéla POKORNÁ
E-mail: jdunaunob@unob.cz

dr. Vladimír ŠIDLA, CSc.
E-mail: jdunaunob@unob.cz

Studijní oddělení

tel.: 973 442 628
E-mail: so@unob.cz​

pro doktorské studium:
tel.: 973 443 136
E-mail: jiri.kratochvila@unob.cz

tel.: 973 443 617
E-mail: sarka.jancikova@unob.cz

Personální poradenství pro zájemce o studiumSkupina personálního zabezpečení studentů
tel.: 973 442 437
E-mail: ivan.tluka@unob.cz
Podávání informací o studiu na Fakultě vojenského leadershipu

Fakulta vojenského leadershipu
Děkanát
Kounicova 65
662 10 Brno

Studijní skupina FVL
tel.: 973 443 559
E-mail: fvl-studijni@unob.cz

Podávání informací o studiu na Fakultě vojenských technologií

Fakulta vojenských technologií
Děkanát
Kounicova 65
662 10 Brno

Studijní skupina FVT
tel.: 973 443 693
E-mail: fvt-studijni@unob.cz
Podávání informací o studiu na Vojenské lékařské fakultě

Vojenská lékařská fakulta
Děkanát
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové

Studijní skupina VLF
tel.: 973 253 060, 973 253 022
E-mail: vlf-studijni@unob.cz​
Podávání informací o telefonních číslech na Univerzitě obrany

Telefonní ústředna

Praha tel.: 973 201 111
Olomouc tel.: 973 401 111​

INFORMACE PRO VEŘEJNOST A MÉDIA

Podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Univerzita obrany
Rektorát
Kounicova 156/65
662 10 Brno

Tiskový mluvčí Univerzity obrany

dr. Vladimír ŠIDLA, CSc.

tel.: 973 442 554
E-mail: vladimir.sidla@unob.cz

Podatelna

E-mail: podatelna@unob.cz

ID datové schránky: h k r a i f e
(Orgán veřejné moci)

Úřední doba:

pondělí – čtvrtek  7.00-12.00 hod.

13.00-16.00 hod.

pátek                 7.00-12.00 hod.

Telefonní čísla pro případ mimořádných situací
Dozorčí Univerzity obrany
tel.: 973 442 275
 
Dozorčí posádky Vyškov
tel.: 973 450 991
 
Vedoucí směny ostrahy objektů Fakul​ty vojenského zdravotnictví Hradec Králové
tel.: 973 253 006
Šéfredaktor webu www.unob.czMgr. Marek ŽIŽLAVSKÝ
tel.: 973 442 423
E-mail: marek.zizlavsky@unob.cz​
Oddělení marketinguEmail: marketing@unob.cz​​
IČO60162694

INFORMACE PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY
Personální poradenství pro studentySkupina personálního zabezpečení studentů
tel.: 973 442 437
E-mail: ivan.tluka@unob.cz