Úplná znění testů k přijímacím zkouškám

Test studijních předpokladů (bakalářské a magisterské pětileté studium)

Krizové řízení (Navazující magisterské studium – Bezpečnost a obrana)

Právní systém ČR v oblasti bezpečnosti (Navazující magisterské studium – Bezpečnost a obrana)

Teorie obrany státu (Doktorský studijní program)