Úplná znění testů k přijímacím zkouškám

Test studijních předpokladů (bakalářské a magisterské pětileté studium)

Krizové řízení (Navazující magisterské studium – Bezpečnost a obrana)

Právní systém ČR v oblasti bezpečnosti (Navazující magisterské studium – Bezpečnost a obrana)

Teorie obrany státu (Doktorský studijní program)

Test studijních předpokladů (magisterské pětileté studium)

Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost (navazující magisterské studium)

Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní (navazující magisterské studium)

Letecké a radiotechnické obranné technologie (navazující magisterské studium)

Zdravotnické záchranářství