Erasmus+

Military Erasmus

Military Erasmus je významný projekt zaměřený na multilaterální kooperaci mezi zeměmi Evropské unie, s cílem poskytovat možnost rozšířeného vzdělávání příslušníkům resortů obrany států EU. Zahájen byl v průběhu francouzského předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2008 a inspirován byl programem Erasmus. Jeho specifika vychází z principů Evropské bezpečnostní a obranné politiky. Užší spolupráce v oblasti vojenského vzdělávání se v budoucnu odrazí v lepší interoperabilitě ozbrojených sil států Evropské unie.

Společnou perspektivou všech vysokých škol zapojených do programu Military Erasmus by mělo být získání kvalifikace srozumitelné a vzájemně porovnatelné a respektované pro všechny členské země EU.

Univerzita obrany se aktivně podílí na přípravě tohoto projektu od roku 2009, kdy pod záštitou ministra obrany uspořádala první seminář v brněnském hotelu Bobycentrum. Semináře se zúčastnilo více než 60 zahraničních a 20 domácích delegátů a tento projekt je dále rozvíjen.