Management

Rektorka-velitelka

Prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu

Prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci

Prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů

Prorektor pro vědeckou a expertní činnost

Zástupce rektorky pro vojenskou činnost

Kvestor

Vojenský kaplan

Vrchní praporčík

Grémium

Kolegium

Akademický senát

Rady a komise