Zázemí pro vojenské studenty

FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI 

Uchazeči přijatí k prezenčnímu vojenskému studiu mohou být po splnění podmínek pro službu vojáka z povolání navrženi k povolání do služebního poměru vojáka z povolání. Dnem povolání jsou v hodnosti vojína zařazeni u výcvikového zařízení AČR k základnímu výcviku, který absolvují před zahájením studia. Stávají se zaměstnanci vojenské správy, plátci daně, sociálního i zdravotního pojištění. Jsou plně zabezpečeni státem, oprávněné osoby ztrácejí nárok na daňové zvýhodnění a na přiznání sociálních dávek. Po vykonání základního výcviku jsou dnem 1. 10. jmenováni do hodnosti svobodníka a na Univerzitě obrany služebně zařazeni na služební místo studující vysoké vojenské školy-vstupního studia (čekatel).

Studenti pobírají měsíčně služební plat.

Po splnění podmínek stanovených Stipendijním řádem pro studenty Univerzity obrany lze studentovi přiznat stipendium v rozsahu daném přidělenými finančními prostředky. 

Velkou výhodou pro studenty je možnost čerpání finančních prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb, např. příspěvek na stravu, příspěvek na dovolenou, sportovní a kulturní akce, bezúročné půjčky na bytové účely a stavební úpravy.

Studenti mají bezplatné ubytování s připojením na internet, vystrojení a základní učební pomůcky.

UBYTOVÁNÍ 

Provoz ubytovacích zařízení zabezpečuje Armádní Servisní, příspěvková organizace (AS-PO) http://www.as-po.cz/.

Studenti jsou ubytováni na internátu zdarma (po dobu služebního zařazení jako čekatelů jim proto nenáleží měsíční přídavek na bydlení). Převážně dvoulůžkové pokoje jsou standardně vybaveny válendou s úložným prostorem, nočním stolkem, závěsnou policí, stolkem pod počítač, židlí a vestavěnou skříní umístěnou v předsíni. Dva pokoje tvoří dvojbuňku (4 lůžka), která má své sociální zařízení (WC, 2 umývadla, sprcha). Ubytování se nezabezpečuje v době čerpání řádné dovolené.

Na internátu jsou ubytovaným studentům k dispozici společné kuchyňky. Používání elektrických přístrojů na pokoji, např. PC, TV je na základě povolení zdarma. Pokoje jsou vybaveny přípojkou na internet, používání internetu je bezplatné.

Ve všech ubytovacích zařízeních pro studenty Univerzity obrany platí Vnitřní řád ubytovacích zařízení pro studenty UO, kde je provozovatelem Armádní servisní, příspěvková organizace.

STRAVOVÁNÍ

Studenti brněnských fakult mají k dispozici čtyři stravovací zařízení. Jsou to jídelny Tučkova 23Internát Tučkova 23 a jídelny v kasárnách Šumavská 4 a v kasárnách Černá Pole.

Objednávání stravy lze provádět na objednávkových terminálech v místě jídelen nebo prostřednictvím internetové aplikace.

Kromě stálých jídelen je studentům v Brně k dispozici síť studentských klubů a kantýn s nabídkou doplňkového prodeje a občerstvení.

VYSTRO​JENÍ

Po nástupu na Univerzitu obrany jsou studenti bezplatně vystrojeni stejnokrojovými součástkami dle norem přiznaných vojákům z povolání. Doplňování a obměna výstrojních součástek je rovněž prováděna bezplatně formou odběrový​ch poukázek, které studenti uplatňují ve středisku naturálního odívání.
 

SPO​RT

Tělesná výchova studentů je v průběhu roku realizována v rozsahu nejméně 4 hodiny týdně. V souladu s učebními plány předmětu tělesná výchova jsou pro studenty organizovány tělovýchovné kurzy se zaměřením na vodní turistiku, cykloturistiku, sjezdové a běžecké lyžování, přežití v přírodě a speciální tělesnou přípravu.

V rámci volnočasových aktivit mohou studenti využívat sportovních zařízení UO, jako jsou tělocvičny, hřiště, tenisové kurty, letní bazén, moderní posilovna apod. Zapojit se mohou do činnosti 9 sportovních kroužků a oddílů.

Nejúspěšnější sportovci reprezentují Univerzit​u obrany v mnoha armádních i akademických soutěžích. Sportovní přebory UO v sálové kopané, squashi, přespolním běhu, plážovém volejb​ale, malé kopané, tenisu, florbalu, basketbalu a volejbalu zajišťují výběr nejlepších sportovců pro reprezentaci UO v armádních soutěžích i v soutěžích na veřejnosti.

KULTURA

V oblasti kultury je studentům umožněna realizace v několika zájmově uměleckých kroužcích a souborech při Klubu UO. 

Dobré možnosti kulturního vyžití poskytuje samotný Klub UO, kde jsou pořádány různé kulturní a společenské akce. Z fondu FKSP je studentům přispíváno na vstupenky na kulturní akce v Brně a Hradci Králové.