Zázemí pro civilní studenty

STIPENDIUM 

Civilním studentům Univerzity obrany mohou být, pokud splňují níže uvedené podmínky, vyplácena následující stipendia:

Ubytovací stipendium 
Civilní student, který nemá trvalé bydliště v okrese Brno – město, má možnost pobírat ubytovací stipendium. O přiznání tohoto stipendia si student musí písemně požádat na studijním referátu fakulty, na které studuje, do 31. října daného roku. Výše ubytovacího stipendia je 1 000,- Kč měsíčně. Ubytovací stipendium se vždy vyplácí za celý kalendářní měsíc.

Prospěchové stipendium
V průběhu studia mají studenti možnost čerpat prospěchové stipendium, jehož výše závisí na dosaženém váženém průměru v semestru a pohybuje se od 500,- Kč do 1 500,- Kč. Přiznané prospěchové stipendium se vyplácí měsíčně po dobu celého následujícího semestru.  K jeho přiznání není třeba podávat žádost.

Tvůrčí stipendium
Student UO může čerpat pravidelné tvůrčí stipendium, které má za cíl motivovat jej k vědecké a výzkumné, vývojové nebo další činnosti. Stipendium se vyplácí za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky. Může být vyplaceno jednorázově nebo měsíčně po dobu příslušného akademického roku. Výše stipendia pro studenty, kteří splňují podmínky pro jeho čerpání, je maximálně 1 000,- Kč měsíčně za vědeckou činnost a 700,- Kč měsíčně za pedagogickou činnost. Výše jednorázového stipendia závisí na důvodu pro jeho přiznání, maximální výše je 5 000,- Kč.

Sociální stipendium
V případě tíživé sociální situace může student požádat o vyplacení sociálního stipendia. Tuto možnost lze využít maximálně dvakrát v průběhu studia, pokaždé maximálně do částky, která nepřesahuje trojnásobek životního minima studenta.

 

SLEVY V DOPRA​VĚ A  ISIC PRŮKAZ 

Možnosti na různé slevy jsou stejné jako na jiných vysokých školách.

Máte nárok na slevu v městské hromadné dopravě, na Českých drahách a máte samozřejmě nárok získat průkaz ISIC. Na studijní referát vaší fakulty si přinesete vyplněný formulář z Dopravního podniku, Českých drah nebo prodejních míst ISIC karet (formuláře lze získat i prostřednictvím Internetu). Zde vám na formuláři potvrdí, že jste studentem prezenčního studia. S potvrzeným formulářem můžete získat slevu na vlakové spojení (Žákovská průkazka), městskou hromadnou dopravu (Žákovská průkazka) nebo ISIC kartu.

Podrobné informace o možnostech ISIC karty najdete na https://www.isic.cz/prukazy/prukaz-isic/

 

UBYTOVÁNÍ 

Civilním studentům Univerzity obrany není poskytováno ubytování automaticky a zdarma jako je tomu u vojenských studentů. Civilní studenti si musejí zařídit ubytování po vlastní linii – doporučujeme zjistit si nejdříve volnou kapacitu ubytovacího zařízení na Dobrovského 27/B a 27/C, které se nachází v areálu kasáren a poté zkoušet další možnosti ubytování v Brně.

Ubytovací zařízení na Dobrovského 27/B a 27/C se nachází v městské části Královo Pole. Je velmi dobře dostupné městskou hromadnou dopravou (tramvaj č. 12  nebo trolejbus č. 32). 

Pokoje jsou jednoduše, ale účelně zařízeny. Sociální zařízení společné na chodbách pro jednolůžkové pokoje a 3 dvoulůžkové pokoje, buňky mají vlastní sociální zařízení. Na každém patře se nachází společná kuchyňka a klubovna s TV. 

Ve všech ubytovacích zařízeních pro studenty Univerzity obrany platí Vnitřní řád ubytovacích zařízení pro studenty UO, kde je provozovatelem Armádní servisní, příspěvková organizace.

 

STRAVOVÁNÍ

Studenti brněnských fakult mají k dispozici čtyři stravovací zařízení. Jsou to jídelny Tučkova 23, Internát Tučkova 23 a jídelny v kasárnách Šumavská 4 a v kasárnách Černá Pole.

Objednávání stravy lze provádět na objednávkových terminálech v místě jídelen nebo prostřednictvím internetové aplikace.

Kromě stálých jídelen je studentům v Brně k dispozici síť studentských klubů a kantýn s nabídkou doplňkového prodeje a občerstvení.

 
 

SPORT

Tělesná výchova studentů je v průběhu roku realizována v rozsahu nejméně 4 hodiny týdně. V souladu s učebními plány předmětu tělesná výchova jsou pro studenty organizovány tělovýchovné kurzy se zaměřením na vodní turistiku, cykloturistiku, sjezdové a běžecké lyžování, přežití v přírodě a speciální tělesnou přípravu.

V rámci volnočasových aktivit mohou studenti využívat sportovních zařízení UO, jako jsou tělocvičny, hřiště, tenisové kurty, letní bazén, moderní posilovna apod. Zapojit se mohou do činnosti 9 sportovních kroužků a oddílů.

Nejúspěšnější sportovci reprezentují Univerzitu obrany v mnoha armádních i akademických soutěžích. Sportovní přebory UO v sálové kopané, squashi, přespolním běhu, plážovém volejbale, malé kopané, tenisu, florbalu, basketbalu a volejbalu zajišťují výběr nejlepších sportovců pro reprezentaci UO v armádních soutěžích i v soutěžích na veřejnosti.

 

KULTURA

V oblasti kultury je studentům umožněna realizace v několika zájmově uměleckých kroužcích a souborech při Klubu UO. 

Dobré možnosti kulturního vyžití poskytuje samotný Klub UO, kde jsou pořádány různé kulturní a společenské akce. Z fondu FKSP je studentům přispíváno na vstupenky na kulturní akce v Brně a Hradci Králové.