Věda

Specifický vysokoškolský výzkum

Zásady studentské grantové soutěže Univerzity obrany

 

Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzitou obrany v roce 2023

V roce 2023 získala Univerzita obrany od MŠMT ČR účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 7 570 389,- Kč.

V roce 2023 v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzita obrany využila na úhradu způsobilých nákladů 39 studentských projektů finanční prostředky v celkové výši 7 321 290,94 Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí v roce 2023 Univerzita obrany nevyužila žádné finanční prostředky.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže v roce 2023 Univerzita obrany využila finanční prostředky v celkové výši 76 520,46 Kč.

Seznam projektů SVV 2023

Přínos studentských projektů na UNOB 2023

 

 

Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzitou obrany v roce 2022

V roce 2022 získala Univerzita obrany od MŠMT ČR účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 7 406 395,- Kč.

V roce 2022 v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzita obrany využila na úhradu způsobilých nákladů 50 studentských projektů finanční prostředky v celkové výši 6 518 145,50 Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí v roce 2022 Univerzita obrany nevyužila žádné finanční prostředky.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže v roce 2022 Univerzita obrany využila finanční prostředky v celkové výši 99 136,39 Kč.

Seznam projektů SVV 2022

Přínos studentských projektů na UNOB 2022

 

 

Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzitou obrany v roce 2021

V roce 2021 získala Univerzita obrany od MŠMT ČR účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 8 020 455,00,- Kč.

V roce 2021 v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzita obrany využila na úhradu způsobilých nákladů 46 studentských projektů finanční prostředky v celkové výši 7 069 173,68,- Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí v roce 2021 Univerzita obrany nevyužila žádné finanční prostředky.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže v roce 2021 Univerzita obrany využila finanční prostředky v celkové výši 30 415,67,- Kč.

Seznam projektů SVV v roce 2021 dle pravidel 2009

Seznam projektů SVV v roce 2021 dle pravidel 2019

Přínos studentských projektů na UNOB 2021

 

Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzitou obrany v roce 2020

V roce 2020 získala Univerzita obrany v Brně od MŠMT ČR účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 9 222 155,00,- Kč.

V roce 2020 v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzita obrany v Brně využila na úhradu způsobilých nákladů 46 studentských projektů finanční prostředky v celkové výši 8 427 622,28,- Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí v roce 2020 Univerzita obrany v Brně nevyužila žádné finanční prostředky.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže v roce 2020 Univerzita obrany v Brně využila finanční prostředky v celkové výši 115 119,40,- Kč.

Seznam projektů_SVV v roce 2020_dle pravidel 2009

Seznam projektů_SVV v roce 2020_dle pravidel 2019

Přínos studentských projektů na UNOB 2020

 

Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzitou obrany v roce 2019

V roce 2019 získala Univerzita obrany v Brně od MŠMT ČR účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 9 923 237,00,- Kč.

V roce 2019 v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzita obrany v Brně využila na úhradu způsobilých nákladů 54 studentských projektů finanční prostředky v celkové výši 9 149 615,69,- Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí v roce 2019 Univerzita obrany v Brně nevyužila žádné finanční prostředky.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže v roce 2019 Univerzita obrany v Brně využila finanční prostředky v celkové výši 239 854,31,- Kč.

Účelová podpora_UO 2019

Přínos studentských projektů na UO v roce 2019

 

Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzitou obrany v roce 2018 

V roce 2018 získala Univerzita obrany v Brně od MŠMT ČR účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 10 213 628,00,- Kč.

V roce 2018 v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzita obrany v Brně využila na úhradu způsobilých nákladů 54 studentských projektů finanční prostředky v celkové výši 9 489 632,39,- Kč. V první polovině roku 2018 bylo ukončeno řešení dalších 3 projektů, v rámci kterých nebyly v roce 2018 čerpány žádné finanční prostředky.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí v roce 2018 Univerzita obrany v Brně nevyužila žádné finanční prostředky.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže v roce 2018 Univerzita obrany v Brně využila finanční prostředky v celkové výši 99 437,80,- Kč. 

Účelová podpora za rok 2018

Souhrnné informace o čerpání v roce 2018

Výkaz o čerpání prostředků na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2018

Přínos studentských projektů na Univerzitě obrany v Brně 

Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzitou obrany v roce 2017

V roce 2017 získala Univerzita obrany v Brně od MŠMT ČR účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 12.553.562,- Kč.

V roce 2017 v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzita obrany v Brně použila na úhradu způsobilých nákladů 59 studentských projektů 11.145.055,43,- Kč. V první polovině roku 2017 bylo ukončeno řešení 8 víceletých projektů, v rámci kterých nebyly v roce 2017 čerpány žádné finanční prostředky.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí v roce 2017 Univerzita obrany v Brně nevyužila žádné finanční prostředky.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže v roce 2017 Univerzita obrany v Brně nevyužila žádné finanční prostředky. 

Účelová podpora za rok 2017

Přínos stu​​dentských projektů SVV v roce 2017​​

 

Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzitou obrany v roce 2016

V roce 2016 získala Univerzita obrany od MŠMT ČR účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 11 771 631,- Kč.

V roce 2016 v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum UO použila na úhradu způsobilých nákladů 67 studentských projektů 10 766 134,80 Kč. 

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí Univerzita obrany využila 168 517,58,- Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže Univerzita obrany využila 128 240,64,- Kč.

Do fondu účelově určených prostředků nepřevedla Univerzita obrany žádné finanční prostředky, neboť v souladu se zněním §95, odst. 1) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách se na Univerzitu obrany jakožto součást organizační složky státu (MO ČR) financované ze státního rozpočtu nevztahuje povinnost fond účelových prostředků zřizovat. 

Účelová podpo​ra za rok 2016​

Přínos stu​​dentských projektů SVV v roce 2016​​

​Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzitou obrany v roce 2015​  

V roce 2015 získala Univerzita obrany od MŠMT ČR účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 12 021 169,- Kč.

V roce 2015 v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle čl. 3, odst. 4 UO použila na úhradu způsobilých nákladů 63 studentských projektů 10 695 040,87 Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí UO využila 0 Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže UO využila 94 626,57 Kč.

Do fondu účelově určených prostředků nepřevedla Univerzita obrany žádné finanční prostředky, neboť v souladu se zněním § 95, odst. 1) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách se na Univerzitu obrany jakožto součást organizační složky státu (MO ČR) financované ze státního rozpočtu nevztahuje povinnost fond účelových prostředků zřizovat.​

Účelová podpo​ra za rok 2015​

Přínos stu​​dentských projektů SVV v roce 2015​​

​Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzitou obrany v roce 2014 

V roce 2014 získala Univerzita obrany od MŠMT ČR účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 12 889 000,- Kč.

V roce 2014 v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle čl. 3, odst. 4 UO použila na úhradu způsobilých nákladů 56 studentských projektů 11 071 331,04 Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí UO využila 15 263,27 Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže UO využila 51 935,59 Kč.

Do fondu účelově určených prostředků nepřevedla Univerzita obrany žádné finanční prostředky, neboť v souladu se zněním § 95, odst. 1) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách se na Univerzitu obrany jakožto součást organizační složky státu (MO ČR) financované ze státního rozpočtu nevztahuje povinnost fond účelových prostředků zřizovat.

Účelov​á p​odpora za rok 2014​​

Přínos studentských projektů SVV v roce 2014

 

Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzitou obrany v roce 2013  

V roce 2013 získala Univerzita obrany od MŠMT ČR účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 13 171 000,- Kč.

V roce 2013 v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle čl. 3, odst. 4 UO použila na úhradu způsobilých nákladů 55 studentských projektů 10.410.091,76 Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí UO využila 41.859,35 Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže UO využila 53.589,00 Kč.

Do fondu účelově určených prostředků nepřevedla Univerzita obrany žádné finanční prostředky, neboť v souladu se zněním § 95, odst.1) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách se na Univerzitu obrany jakožto součást organizační složky státu (MO ČR) financované ze státního rozpočtu nevztahuje povinnost fond účelových prostředků zřizovat.

Účelová podpora SVV_UO_2013

Přínos studentských projektů SVV v roce 2013

 

Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzitou obrany v roce 2012

V roce 2012 získala Univerzita obrany od MŠMT ČR účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 12 135 000,- Kč.

V souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle čl. 3, odst. 4 Univerzita obrany využila na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů 10 628 025,29 Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí Univerzita obrany využila 19 466,11 Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže Univerzita obrany využila 16 041,- Kč.

Do fondu účelově určených prostředků nepřevedla Univerzita obrany žádné finanční prostředky, neboť v souladu se zněním § 95, odst.1) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách se na Univerzitu obrany jakožto součást organizační složky státu (MO ČR) financované ze státního rozpočtu nevztahuje povinnost fond účelových prostředků zřizovat.

 

Účelová podpora za rok 2012

 

Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzitou obrany v roce 2011

V roce 2011 získala Univerzita obrany od MŠMT ČR účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 10 131 000,- Kč. 

V souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle čl. 3, odst. 4 Univerzita obrany využila na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů 8 835 191,62- Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí Univerzita obrany využila 43 350,- Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže Univerzita obrany využila 15 960,50 Kč.

Do fondu účelově určených prostředků nepřevedla Univerzita obrany žádné finanční prostředky, neboť v souladu se zněním § 95, odst.1) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách se na Univerzitu obrany jakožto součást organizační složky státu (MO ČR) financované ze státního rozpočtu nevztahuje povinnost fond účelových prostředků zřizovat.

 

Účelová podpora za rok 2011

 

Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Univerzitou obrany v roce 2010

V roce 2010 získala Univerzita obrany od MŠMT ČR účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 13 546 000,- Kč.

V souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle čl.3, odst.4 Univerzita obrany využila na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů 13 546 000,- Kč.

Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí či na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže Univerzita obrany nepoužila žádné přidělené finanční prostředky.

Do fondu účelově určených prostředků nepřevedla Univerzita obrany žádné finanční prostředky, neboť v souladu se zněním § 95, odst.1) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách se na Univerzitu obrany jakožto součást organizační složky státu (MO ČR) financované ze státního rozpočtu nevztahuje povinnost fond účelových prostředků zřizovat.​