Věda

Habilitační řízení

Přehled uchazečů – habilitační řízení ke jmenování docentem na UO do 5.9.2017

Přehled uchazečů – habilitační řízení ke jmenování docentem na UO od 6.9.2017

 

 

Dokumenty k zahájení habilitačního řízení

VZOR: Návrh na zahájení habilitačního řízení

Přehled požadovaných dokumentů pro zahájení habilitačního řízení