Erasmus+

Mobility přijíždějící

Univerzita obrany v rámci programu Erasmus+ může přijímat účastníky mobilit z jiných vzdělávacích institucí, které jsou tzv. programovými institucemi. V zásadě nelze realizovat pobyt zahraničních osob z institucí, které nejsou programové, tedy které nejsou držiteli Erasmus+ Charter.

V dalším textu bude použit termín „příslušník Univerzity obrany“ pro zaměstnance i zaměstnankyně univerzity s cílem text zjednodušit.

Jak tedy má postupovat příslušník Univerzity obrany v případě, kdy je osloven někým ze zahraničí se zájmem o realizaci mobility?

Doporučený postup:

 1. Oslovený příslušník zváží, zda se tomuto člověku chce věnovat a jestli je to v jeho možnostech.
 2. Kontaktuje svého nadřízeného a požádá o souhlasné stanovisko.
 3. Informuje příslušného fakultního koordinátora, v případě center a ústavů Skupinu zahraničních vztahů (dále jen „koordinátor“), o tomto zájmu a postupuje dle jeho pokynů. O veškeré následné komunikaci informuje koordinátora.
 4. Po dohodnutí podmínek návštěvy a obdržení Mobility Agreementu okamžitě přeposílá tento dokument koordinátorovi pro kontrolu a další administrativní kroky.
 5. Před realizací je tento příslušník univerzity povinen zabezpečit povolení ke vstupu do objektu UO pro zahraniční účastníky dle aktuálně platných postupů.
 6. Při realizaci přijíždějících mobilit lze využít finanční prostředky k tomu určené a to na pohoštění a kulturu (např. vstupenka do muzea, průvodce). Postup je obdobný jako u jiných zahraničních návštěv, tedy podat Požadavek na zahraniční návštěvu, s dodržením všech interních nařízení a limitů:
  • termín podání požadavku: 4 týdny před realizací
  • doporučený limit pohoštění: 600 Kč/os (pro zahraniční účastníky i osoby z ČR, jedenkrát za dobu konání mobility)
  • maximální limit na kulturu: 400 Kč/os/aktivitu (jen zahraniční účastníci)

Vždy platí: Pokud si nejsem něčím jist, kontaktuji koordinátora a poradím se, jak postupovat.