Při výuce se studenti setkávají s nejmodernějšími technologiemi.

Vojenští studenti absolvují kromě studia i výcvik v poli.

Univerzita obrany patří k respektovaným leaderům vědecké a výzkumné činnosti doma i v zahraničí.

Aktuality