Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality

Základní informace o fungování systému

 

Dokumenty

Pravidla systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě obrany v Brně

Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity obrany v Brně

 
 

Rada pro vnitřní hodnocení

Složení

Usnesení ze zasedání