Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality

Základní informace o fungování systému

 

Dokumenty

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na Univerzitě obrany

Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity obrany v Brně

 
 

Rada pro vnitřní hodnocení

Složení

Usnesení ze zasedání

Hlavní výsledky zprávy o vnitřním hodnocení kvality a jejich dodatků

Hlavní výsledky Zprávy o vnitřním hodnocení kvality za rok 2022

Archiv dokumentů