Erasmus+

Všeobecné informace

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Prohlášení

Mobility přijíždějící

Kontaktní osoby Erasmus+

Military Erasmus

Erasmus+ v rámci Univerzity obrany

V podmínkách Univerzity obrany je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a na odborné vzdělávání jednotlivců na vysokoškolské úrovni. Program je určen pro studenty, pedagogy a zaměstnance Univerzity obrany a partnerských vysokoškolských institucí v evropských zemí (KA131).

Bližší informace k studentským a zaměstnaneckým mobilitám jsou uvedeny na intranetu zde.

Případně se obraťte na svého fakultního koordinátora (viz Kontaktní osoby Erasmus+).