Struktura

Oddělení marketingu

  marketing@unob.cz
jdunaunob@unob.cz
   
Pověřená vedoucí, tisková mluvčí por. Ing. Veronika Černá
Telefon: 973 443 448, 720 077 248
E-mail:  veronika.cerna@unob.cz
   
   
Pracovník vztahů k veřejnosti Mgr. Adéla Pokorná
Telefon: 973 442 732
E-mail: adela.pokorna@unob.cz
   
 
Koordinační, projektový a programový pracovník Ing. Aleš Mylan
Telefon: 973 442 636
E-mail: ales.mylan@unob.cz
   
   
Koordinační, projektový a programový pracovník Mgr. Veronika Bozděchová
Telefon: 973 443 373
E-mail: veronika.bozdechova@unob.cz
   
   
Redaktor  Mgr. Viktor Sliva
Telefon: 973 443 732
E-mail: viktor.sliva@unob.cz