Kurz třetího věku

Akademický rok 2023/2024

Harmonogram Kurzu třetího věku pro akademický rok 2023/2024 

Kurz třetího věku je určen všem seniorům, kteří se zajímají o otázky  bezpečnosti a obrany státu, vojenství, vojenské vědy a umění. Kromě toho jsou do kurzu zařazovány i přednášky týkající se zdraví a životního stylu seniorů.  Kurz je pořádán formou volně navazujících přednášek, které tvoří logické celky k daným tématům.

Pokyny a informace pro účastníky kurzu:

  • přednášky se konají zpravidla dvakrát měsíčně, vždy v pondělí od 14.00 do 16.00 hodin,
  • přednášky probíhají v hlavním sále Klubu Univerzity obrany, Šumavská 4, Brno,
  • vstup na přednášky je zdarma,
  • přihlášení do kurzu probíhá při příchodu na přednášku,
  • v průběhu vzdělávání účastník neabsolvuje žádné formy hodnocení,
  • při 70% účasti je účastníkovi udělen na konci akademického roku Diplom o absolvování kurzu
 

Těšíme se na Vás.

 
 

Archiv plánů kurzu: