Doktorské studium | FVZ | vojenské a civilní

Přijímací řízení do AR 2023/2024

Pozn.: O případných změnách podmínek přijímacího řízení Vás budeme informovat také v Novinkách k přijímacímu řízení.

Adresa pro písemnou komunikaci:

Univerzita obrany

Fakulta vojenského zdravotnictví, Studijní oddělení

Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

Telefon: +420 973 253 060, +420 973 253 022