Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Univerzita obrany (dále jen „UO“) nabízí zájemcům o studium v bakalářských a souvislých pětiletých magisterských studijních programech na Fakultě vojenského leadershipu (FVL) a Fakultě vojenských technologií (FVT) přípravné kurzy, jejichž cílem je usnadnit uchazečům o studium přípravu na přijímací zkoušky a umožnit jim ověřit si své vzdělávací schopnosti, znalosti z anglického jazyka a tělesnou zdatnost.

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY JSOU ZDARMA A USKUTEČNÍ SE POUZE V DISTANČNÍ FORMĚ.

Podmínkou pro přihlášení se do všech přípravných kurzů je podaná a fakultou potvrzená přihláška ke studiu na UO.

 

1. ON-LINE PŘÍPRAVNÉ KURZY V MOODLE  (formou poskytnutí přístupu k výukovým materiálům)

Všichni uchazeči s podanou e-přihláškou ke studiu do bakalářského nebo souvislého magisterského studijního programu na FVL a FVT budou mít od ledna 2023 automaticky přístup k výukovým materiálům v prostředí Moodle.

Přihlášení do aplikace Moodle bude možné na základě e-mailové adresy (uvedené v e-přihlášce) a registračního čísla přihlášky uchazeče. Přístup do aplikace nebude však možný okamžitě po podání e-přihlášky. Aktualizace seznamu uchazečů s podanou e-přihláškou ke studiu bude probíhat jednou týdně.

Přípravný kurz FVL je dostupný zde: https://prijimacky.unob.cz/course/index.php?categoryid=9

Přípravný kurz FVT je dostupný zde: https://prijimacky.unob.cz/course/index.php?categoryid=13

 

2. ON-LINE PŘÍPRAVNÉ KURZY V MS TEAMS (formou videokonference)

Pro podání přihlášky do přípravného kurzu v MS Teams je nezbytné se nejprve zaregistrovat (vytvořit si nový účet v aplikaci pro přihlášení do přípravných kurzů) zde:

https://apl.unob.cz/PripravnyKurzAZkouskaPrihlaseni/Identity/Account/Register

https://apl.unob.cz/PripravnyKurzAZkouskaPrihlaseni

Při registraci je nutné vyplnit stejnou e-mailovou adresu jako v e-přihlášce. Po registraci budete ještě vyzváni k potvrzení Vaší e-mailové adresy, následně se již budete moci do aplikace přihlásit a vybrat si termín přípravného kurzu.

On-line přípravné kurzy jsou zaměřené na přípravu ke zvládnutí testu studijních předpokladů a testu z anglického jazyka. Uchazeči budou seznámeni s obsahem testů, s nejčastějšími chybami v této části přijímací zkoušky a způsoby, jak se na tyto obě části přijímací zkoušky připravit. V rámci on-line přípravného kurzu mohou uchazeči pokládat otázky a mohou diskutovat nad řešenými ukázkovými příklady.

Uchazeči se mohou přihlásit na oba termíny přípravného kurzu. Po oba dva dny bude přítomen proděkan pro studijní a pedagogickou činnost fakult k zodpovězení dotazů studentů týkajících se studia a přijímacího řízení. Kurzy budou nahrávány a po ukončení kurzu budou uloženy k ostatním výukovým materiálům v LMS Moodle, kde budou studentům po celou dobu volně k dispozici

TERMÍNY ON-LINE PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ V MS TEAMS

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU

Středa 22. 3. 2023 od 14:30 hodin

 • 14:30 angličtina
 • 15:45 test studijních předpokladů
 • 17:15 diskuze s proděkanem pro studium a pedagogickou činnost

Od 17:15 bude na on-line kurzu přítomen také proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVL a bude odpovídat na dotazy uchazečů související se studiem a přijímacím řízením.

Sobota 25. 3. 2023 od 09:00 hodin

 • 09:00 angličtina
 • 10:15 test studijních předpokladů
 • 11:45 diskuze s proděkanem pro studium a pedagogickou činnost

Od 11:45 bude na on-line kurzu přítomen také proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVL a bude odpovídat na dotazy uchazečů související se studiem a přijímacím řízením.

Přihlásit se na on-line přípravný kurz na Fakultu vojenského leadershipu v prostředí MS Teams je možné do úterý 14. března 2023.


 

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ

Čtvrtek 23. 3. 2023 od 14:30 hodin

 • 14:30 angličtina
 • 15:45 test studijních předpokladů
 • 17:15 diskuze s proděkanem pro studium a pedagogickou činnost

Od 17:15 bude na on-line kurzu přítomen také proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVT a bude odpovídat na dotazy uchazečů související se studiem a přijímacím řízením.

Sobota 1. 4. 2023 od 09:00 hodin

 • 09:00 angličtina
 • 10:15 test studijních předpokladů
 • 11:45 diskuze s proděkanem pro studium a pedagogickou činnost

Od 11:45 bude na on-line kurzu přítomen také proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVT a bude odpovídat na dotazy uchazečů související se studiem a přijímacím řízením.

Přihlásit se na on-line přípravný kurz na Fakultu vojenských technologií v prostředí MS Teams je možné do úterý 14. března 2023.

PŘIPRAVUJEME

FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Fakulta vojenského zdravotnictví připravuje pro své uchazeče s podanou přihláškou ke studiu v magisterských studijních programech Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství a Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství přípravný kurz v termínu 5. 6. – 10. 6. 2023.

Další informace budou zveřejněny na této webové stránce nejpozději na začátku měsíce května 2023

KONTAKT

Studijní oddělení Univerzity obrany

Mgr. Hana Navrátilová

tel.: 973 442 772

e-mail: hana.navratilova@unob.cz