Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Univerzita obrany (dále jen „UO“) nabízí zájemcům o studium v bakalářských a souvislých pětiletých magisterských studijních programech na Fakultě vojenského leadershipu (FVL) a Fakultě vojenských technologií (FVT) přípravné kurzy, jejichž cílem je usnadnit uchazečům o studium přípravu na přijímací zkoušky a umožnit jim ověřit si své vzdělávací schopnosti, znalosti z anglického jazyka a tělesnou zdatnost.

PŘÍPRAVNÉ KURZY JSOU ZDARMA A USKUTEČNÍ SE POUZE V DISTANČNÍ FORMĚ.

Podmínkou pro přihlášení se do všech přípravných kurzů je podaná a fakultou potvrzená přihláška ke studiu na UO.

 

ON-LINE PŘÍPRAVNÉ KURZY V MOODLE  (formou poskytnutí přístupu k výukovým materiálům)

Všichni uchazeči s podanou e-přihláškou ke studiu do bakalářského nebo souvislého magisterského studijního programu na FVL a FVT budou mít od 4. prosince 2023 automaticky přístup k výukovým materiálům v prostředí Moodle.

Přihlášení do aplikace Moodle bude možné na základě e-mailové adresy (uvedené v e-přihlášce) a kódem uchazeče pro vstup do e-přihlášky. Přístup do aplikace nebude však možný okamžitě po podání e-přihlášky. Aktualizace seznamu uchazečů s podanou e-přihláškou ke studiu bude probíhat jednou týdně.

Přípravný kurz FVL je dostupný zde:

https://prijimacky.unob.cz/course/index.php?categoryid=9

Přípravný kurz FVT je dostupný zde:

https://prijimacky.unob.cz/course/index.php?categoryid=13

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ VOJENSKÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTY

VOJENSKÁ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Vojenská lékařská fakulta připravuje pro své uchazeče s podanou přihláškou ke studiu v magisterských studijních programech Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství a Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství  přípravný kurz v červnu 2024. Přesný termín a forma přípravného kurzu budou upřesněny.

Pro ověření znalostí budou pro uchazeče připraveny také cvičné testy, které budou přístupné v aplikaci Moodle.

KONTAKT

Studijní oddělení Univerzity obrany

Mgr. Hana Navrátilová

tel.: 973 442 772

e-mail: hana.navratilova@unob.cz