Média a veřejnost

Tiskový mluvčí Univerzity obrany

dr. Vladimír ŠIDLA, CSc.

tel.: 973 442 554
E-mail: vladimir.sidla@unob.cz

Univerzita obrany
Rektorát
Kounicova 156/65
662 10 Brno

Podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím