Věda

Ceny rektora (rektorky) Univerzity obrany za studentskou tvůrčí činnost „Studentská hlava“

Cena rektorky udělená v roce 2024

 • čet. Tereza DOMESOVÁ (13-5D) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2023/2024 na Fakultě vojenského leadershipu (specializace Velitel dělostřeleckých jednotek)
 • rtn. Michal ČERVENÝ (24-5KB1) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2023/2024 na Fakultě vojenských technologií (obor Kybernetická bezpečnost)
 • des. Barbora PATOČKOVÁ (32-3ZNN) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2023/2024 na Vojenské lékařské fakultě (obor Zdravotnické záchranářství)

 

Cena rektorky udělená v roce 2023

 • čet. Matyáš FALTA (13-5ZZA) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2022/2023 na Fakultě vojenského leadershipu (obor Zpravodajské zabezpečení AČR)
 • rtn. Šimon STRAKA (24-5GMZ) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2022/2023 na Fakultě vojenských technologií (obor Geografické a meteorologické zpravodajství)
 • rtm. Jan MOTKA (35-6VŠE-1) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2022/2023 na Fakultě vojenského zdravotnictví (obor Vojenské všeobecné lékařství)

 

Cena rektorky udělená v roce 2022

 • des. Filip KALAJ (12-5VD) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2021/2022 na Fakultě vojenského leadershipu (obor Řízení a použití ozbrojených sil)
 • rtm. Zdeněk VYLEŽICH (25-5KIS-IT) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2021/2022 na Fakultě vojenských technologií (obor Vojenské technologie)
 • rtn. Tereza KOZÁKOVÁ (34-6VŠE-1) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2021/2022 na Fakultě vojenského zdravotnictví (obor Vojenské všeobecné lékařství)

   

Cena rektorky udělená v roce 2021

 • rtm. Martina BRÁZDOVÁ (15-5D) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2020/2021 na Fakultě vojenského leadershipu (obor Řízení a použití ozbrojených sil)
 • rtn. Zdeněk VYLEŽICH (24-5KIS) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2020/2021 na Fakultě vojenských technologií (obor Vojenské technologie)
 • rtn. David SEKRET (35-6VŠE-2) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2020/2021 na Fakultě vojenského zdravotnictví (obor Vojenské všeobecné lékařství)

 

Cena rektora udělená v roce 2020

 • rtn. Filip MLÍČKA (14-5MIZ) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2019/2020 na Fakultě vojenského leadershipu (obor Řízení a použití ozbrojených sil)
 • des. Jakub HORNÍČEK (22-5VT1) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2019/2020 na Fakultě vojenských technologií (obor Vojenské technologie)
 • čet. Veronika PETERKOVÁ (33-6VŠE-2) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2019/2020 na Fakultě vojenského zdravotnictví (obor Vojenské všeobecné lékařství)

 

Cena rektora udělená v roce 2019

 • rtn. Kateřina STAŇKOVÁ (14-5CH) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2018/2019 na Fakultě vojenského leadershipu (sekce Aspekty bezpečnostního řízení)
 • Bc. Karla MEIXNEROVÁ (22-2VGM-C) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2018/2019 na Fakultě vojenských technologií (sekce Ženijní technologie)
 • des. Zuzana VALENTOVÁ (32-6VŠE-2) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2018/2019 na Fakultě vojenského zdravotnictví (obor Vojenské všeobecné lékařství)

 

Cena rektora udělená v roce 2018

 • čet. Martin BUBELA (13-5ŘPOS1) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2017/2018 na Fakultě vojenského leadershipu (obor Řízení a použití ozbrojených sil)
 • rtm. Bc. Jiří KRATOCHVÍL (22-2BSV) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2017/2018 na Fakultě vojenských technologií (obor Bojová a speciální vozidla)
 • rtm. Bc. Šárka ODLOŽILOVÁ (35-6VŠE-1) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2017/2018 na Fakultě vojenského zdravotnictví (obor Vojenské všeobecné lékařství)

 

Cena rektora udělená v roce 2017

 • Bc. Pavel KINCL (12-2BM-C) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2016/2017 na Fakultě vojenského leadershipu (obor Bezpečnostní management)
 • rtm. Bc. Rudolf SCHREIBER (22-2LES-ILZ) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2016/2017 na Fakultě vojenských technologií (obor Letecké elektrotechnické systémy)
 • npor. MUDr. Jana ČÁPKOVÁ (36-6VŠE) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2016/2017 na Fakultě vojenského zdravotnictví (obor Vojenské všeobecné lékařství)

 

Cena rektora udělená v roce 2016

 • čet. Jakub SVOBODA (13-3L) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2015/2016 na Fakultě vojenského leadershipu (sekce Logistika a ekonomika obrany)
 • rtn. David VAŠEK (24-4PIL) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2015/2016 na Fakultě vojenských technologií (sekce Letecká technika, technika PVO a její použití)
 • rtn. Bc. Jiří KOTEK (34-6VŠE-2) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2015/2016 na Fakultě vojenského zdravotnictví (obor Vojenské všeobecné lékařství)

 

Cena rektora udělená v roce 2015

 • Bc. Sabina CHYTILOVÁ (12-2BM-C) – za 1. místo v soutěži na vědecké konferenci studentů Fakulty vojenského leadershipu v oboru Bezpečnostní management
 • Bc. Duc Linh DO (22-2ZM-C) – za 1. místo v soutěži na vědecké konferenci studentů Fakulty vojenských technologií v oboru Zbraně a munice
 • rtn. Hana ČÁPKOVÁ (34-6VŠE-1) – za 1. místo v soutěži na vědecké konferenci studentů Fakulty vojenského zdravotnictví v oboru Vojenské všeobecné lékařství

 

 

 Cena rektora udělená v roce 2014

 • čet. Martin KUBEŠ (13-3D) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty ekonomiky a managementu v oboru Vojenský management
 • Bc. Vít HAVRÁNEK (21-2LRT-LT-C) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií v oboru Letecká a raketová technika
 • rtm. Markéta KREJČIOVÁ (35-5FAR) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenského zdravotnictví v oboru Vojenská farmacie

 

Cena rektora udělená v roce 2013

 • rtn. Bc. Marek PANÁK (11-2PZ) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty ekonomiky a managementu v oboru Vojenský management 
 • svob. Bc. Miroslav HOVORKA (21-3LP) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií v oboru Letový provoz 
 • rtn. Martin BORTLÍK (34-6VŠE-1) – za významné výsledky v domácích a zahraničních soutěžích studentské tvůrčí činnosti v oboru Vojenské všeobecné lékařství

 

Cena rektora udělená v roce 2012

 • des. Martin ČUTTA (12-3PZ) – za 1. místo v soutěži na vědecké konferenci studentů Fakulty ekonomiky a managementu v oboru Vojenský management
 • rtn. Bc. Adam NOVOTNÝ (21-2LES) – za 1. místo v soutěži na vědecké konferenci studentů Fakulty vojenských technologií v oboru Letecké elektrotechnické systémy
 • npor. MUDr. Lukáš BARNIŠIN (36-6VŠE-1) – za 1. místo v soutěži na vědecké konferenci studentů Fakulty vojenského zdravotnictví v oboru Vojenské všeobecné lékařství

 

Cena rektora udělená v roce 2011

 • Bc. Veronika SADOVSKÁ (12-2OB-C) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty ekonomiky a managementu v oboru Ekonomika obrany státu
 • des. Jan KUSÝ (22-3LP) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií v oboru Letový provoz
 • čet. Martin BORTLÍK (33-6VŠE) – za místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenského zdravotnictví v oboru Vojenské všeobecné lékařství

 

  

Cena rektora udělená v roce 2010

 • nprap. Bc. Daniel BETÍK (12-2D) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty ekonomiky a managementu v sekci vojenský management 
 • prap. Bc. Ladislav PFEIFER (21-2ZM) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií v sekci vojenská technika, zbraně a munice 
 • por. Mgr. Vendula ŠEPSOVÁ (35-5FAR) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenského zdravotnictví v sekci prací teoretických a preklinických

 

Cena rektora udělená v roce 2009 

 • prap. Roman ŠKUTA (13-3PZ) – za významné výsledky v domácích a zahraničních soutěžích studentské tvůrčí činnosti v oboru Ekonomika a management 
 • prap. Bc. Martin KACZUR (21-2RL-T) – za významné výsledky v domácích a zahraničních soutěžích studentské tvůrčí činnosti v oboru Vojenské technologie 
 • nprap. Pavel NOVOTNÝ (5. ročník, vojenské všeobecné lékařství) – za významné výsledky v domácích a zahraničních soutěžích studentské tvůrčí činnosti v oboru Vojenské všeobecné lékařství

 

Cena rektora udělená v roce 2008 

 • prap. Roman ROSTÁS (13-3PZ) – za významné výsledky v domácích a zahraničních soutěžích studentské tvůrčí činnosti v oboru Ekonomika a management 
 • prap. Kamil ŠAMAJ (3. roč. studijního programu Vojenské technologie) – za významné výsledky v domácích a zahraničních soutěžích studentské tvůrčí činnosti v oboru Vojenské technologie
 • prap. Veronika MIKUSOVÁ (3. roč. studijního oboru Vojenské všeobecné lékařství) – za významné výsledky v domácích a zahraničních soutěžích studentské tvůrčí činnosti v oboru Vojenské všeobecné lékařství