Možnost studia v angličtině

Na Univerzitě obrany v Brně je možno studovat v anglickém jazyce celé studijní obory nebo jednotlivé předměty.

Studium studijních oborů

V současnosti má Univerzita obrany v Brně akreditovány v anglickém jazyce následující studijní programy a obory:

Fakulta vojenských technologií

  • bakalářský studijní program Technologies for Defence and Security se studijním oborem Aircraft Technology v prezenční formě studia, standardní doba studia 3 roky  
  • doktorský studijní programMilitary Technology se studijními obory Aircraft and Rocket TechnologyCommunication and Information Systems, Electronic Systems and Devices, Engineering Cybernetics and Mechatronics, Materials and Technological Engineering, Military Geography and Meteorology, Military Structures, Transport Machinery and Equipment, Weapons and Ammunition v prezenční i kombinované formě studia, standardní doba studia 3 roky

 

Fakulta vojenského zdravotnictví

  • doktorský studijní program Epidemiology v prezenční i kombinované formě studia, standardní doba studia 4 roky
  • doktorský studijní program Infectious Biology v prezenční i kombinované formě studia, standardní doba studia 4 roky
  • doktorský studijní program Medical Microbiology v prezenční i kombinované formě studia, standardní doba studia 4 roky 
  • doktorský studijní program Military Surgery v prezenční i kombinované formě studia, standardní doba studia 4 roky
  • doktorský studijní program Military Radiobiology v prezenční i kombinované formě studia, standardní doba studia 4 roky
  • doktorský studijní program Military Internal Medicine v prezenční i kombinované formě studia, standardní doba studia 4 roky
  • doktorský studijní program Toxicology v prezenční i kombinované formě studia, standardní doba studia 4 roky

 

Studium jednotlivých předmětů

Studenti si mohou dle vlastního uvážení zvolit z nabídky fakult výuku v angličtině jednoho či více předmětů. V angličtině probíhá veškerá výuka, tj. přednášky, cvičení, laboratorní cvičení i zkoušky. Rozsah výuky (tj. hodinová dotace) je v angličtině a češtině shodný. Výuka v angličtině probíhá paralelně s výukou v češtině, což umožňuje studentům, kteří výuku v angličtině nezvládají, přejít plynule na výuku v češtině.