Možnost studia v angličtině

Na Univerzitě obrany je aktuálně možno studovat v anglickém jazyce jednotlivé předměty.

Studium jednotlivých předmětů

Studenti si mohou dle vlastního uvážení zvolit z nabídky fakult výuku v angličtině jednoho či více předmětů. V angličtině probíhá veškerá výuka, tj. přednášky, cvičení, laboratorní cvičení i zkoušky. Rozsah výuky (tj. hodinová dotace) je v angličtině a češtině shodný. Výuka v angličtině probíhá paralelně s výukou v češtině, což umožňuje studentům, kteří výuku v angličtině nezvládají, přejít plynule na výuku v češtině.