Věda

Dlouhodobé záměry rozvoje organizace

Univerzita obrany aktuálně řeší tyto Dlouhodobé záměry rozvoje organizace.  

 

 

Poř. č.

Název DZRO v původním jazyce

Rok zahájení

Rok ukončení

Odpovědný řešitel

1.

Implementace nových technologií a postupů do logistického zabezpečení AČR  

2022

2026

pplk. doc. Ing. Martin Vlkovský, Ph.D.

2.

Vedení pozemních operací

2022

2026

mjr. Ing. Luděk Rak, Ph.D.

3.

Zdroje vojenských tradic AČR

2022

2026

doc. Mgr. Aleš Binar, Ph.D.

4.

Vedení operací ve vzdušném prostoru

2021

2026

plk. gšt. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D.

5.

Vojenské autonomní a robotické systémy

2021

2026

ppkl. prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D.

6.

Kybernetické síly a prostředky

2021

2025

plk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D.

7.

Klinické obory II

2022

2026

prof. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA

8.

Zdravotnická problematika ZHN II

2022

2026

plk. gšt. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.

9.

Výzkum metod a technologií ochrany před účinky zbraní hromadného ničení a průmyslových nebezpečných látek II

2022

2026

plk. gšt. prof. Ing. Stanislav Florus, CSc.

10.

Rozvoj jazykové přípravy v rezortu obrany II

2022

2026

Mgr. Robert Helán, Ph.D.

11.

Rozvoj tělesné přípravy v rezortu obrany

2022

2026

plk. gšt. PhDr. Jiří Sekanina, Ph.D.

12.

Ozbrojený konflikt

 

2022

2026

doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D.