Erasmus+

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Do programu Erasmus+ mohou být zapojeny veřejné, státní a soukromé vysoké školy, které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.

Univerzita obrany získala ECHE na období let 2021-2027:

Mobility mohou probíhat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+ a to na základě uzavřených meziinstitucionálních dohod.