Věda

Ostatní projekty a granty

Tvůrčí činnost univerzity je realizována zejména ve prospěch rezortu MO. Univerzita ale také reaguje na celospolečenskou poptávku realizací tvůrčí činnosti v rámci podpory poskytované dalšími poskytovateli.

V roce 2024 Univerzita obrany řeší 24 projektů a grantů udělených mimorezortními poskytovateli, 2 projekty European Defence Found a 23 zahraničních projektů.

  • 11 projektů Ministerstva vnitra ČR,
  • 2 projekty Ministerstva zdravotnictví ČR,
  • 2 projekty Grantové agentury ČR,
  • 8 projektů Technologické agentury ČR,
  • 1 projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
  • 2 projekty European Defence Found (EDF),
  • 18 projektů NATO,
  • 5 projektů Evropské obranné agentury (PESCO).

 

Přehled projektů Ministerstva vnitra ČR

Identifikační kód projektu

Název projektu

Odpovědný řešitel

Rok zahájení

Rok ukončení

VJ01010122

Resilience ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů vůči hybridním hrozbám

PhDr. Libor Frank, Ph.D.

2021

2025

VB01000057

Autonomní prostředek pro provádění pyrotechnického průzkumu v extrémně nebezpečných oblastech.

plk. gšt. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D.

2022

2024

VJ02010036

Robotický systém řízený algoritmy umělé inteligence pro zpravodajské a průzkumné účely

prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek

2022

2025

VK01020171

Biomarkery otrav látkami typu Novichok

RNDr. Alžběta Dlabková, Ph.D.

2023

2025

VK01020078

Chytrý systém pro nositelné ochranné pomůcky umožňující dohled a plánování policejních a armádních zásahů

mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D.

2023

2026

VK01020052

Komplex metod biologické a fyzikální retrospektivní dozimetrie pro radiační mimořádné události

plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.

2023

2026

VK01030060

Okamžité zpracování signálů pomocí hybridních systémů v obranné infrastruktuře

doc. Ing. Jiří Vávra, Ph.D.

2023

2026

VK01030082

Plánování a evidence improvizovaných úkrytů

doc. Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D. et Ph.D.

2023

2025

VJ03030027

Mezilaboratorní porovnání dicentrického chromozomového testu pro radiační biodozimetrii

plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.

2023

2025

VB02000036

Augmented reality pro vzdálený biomonitoring a záchranné operace v CBRN situacích

plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D.

2024

2026

VB02000053

Autonomní UAV s multisenzorovou stabilizovanou hlavou s umělou inteligencí

prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek

2024

2026

 

Přehled projektů Ministerstva zdravotnictví ČR

Identifikační kód projektu

Název projektu

Odpovědný řešitel

Rok zahájení

Rok ukončení

NU23-08-00256

Hit-to-lead vývoj malých molekul pro zlepšení radiační ochrany v terapii a diagnostice

pplk. gšt. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.

2023

2026

NU23-09-00334

Vývoj širokospektrých dezinfekčních látek se zesílenou virucidní aktivitou

PharmDr. Jan Marek, Ph.D.

2023

2026

 

Přehled projektů Grantové agentury ČR

Identifikační kód projektu

Název projektu

Odpovědný řešitel

Rok zahájení

Rok ukončení


GA22-12859S

Nervově paralytické látky ze skupiny novičoků – toxicita a léčba

plk. gšt. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.

2022

2024

GA22-05318S

Nespecifické a širokospektré cholinesterasové reaktivátory proti organofosforové intoxikaci

pplk. prof. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.

2022

2024

 

Přehled projektů Technologické agentury ČR

Identifikační kód projektu

Název projektu

Odpovědný řešitel

Rok zahájení

Rok ukončení

TM0200035

Pokroková klasifikace signálů (NEOCLASSIG) pro radio-průzkumné systémy

plk. gšt. doc. Ing. Jiří Veselý, Ph.D.

2021

 2024

CK03000036

pro MD ČR

Ochrana letectví před nízkoenergetickými lasery

doc. Ing. Teodor Baláž, CSc.

2022

2025

CK03000182

pro MD ČR

Výzkum stavebně-technických požadavků na využití národní pozemní infrastruktury TEN-T k řešení krizových situací velkého rozsahu

pplk. doc. Ing. Martin Vlkovský, Ph.D.

2022

2025

FW06010271

pro MPO

MIHRIL II. – progresivní balistický pancíř pro ozbrojené složky

pplk. Ing. Roman Vítek, Ph.D.

2023

2025

TM04000019

Robustní navigační systém

plk. gšt. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D.

2023

2025

TQ01000146

Koordinovaný model péče o novodobé válečné veterány v České republice

Mgr. Pavlína Ďurišová

2023

2025

TQ01000204

Síť expertů pro analýzu strategických globálních trendů

plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Libor Kutěj, Ph.D.

2023

2025

TM05000017

Přenosný modulární MoCap systém pro záznam a hodnocení stavu příslušníků ozbrojených sil a záchranářů

doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.

2024

2025

 

 Přehled projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Identifikační kód projektu

Název projektu

Odpovědný řešitel

Rok zahájení

Rok ukončení

LUAUS23275

Koncepce neselektivních reaktivátorů cholinesteras inhibovaných organofosfáty

doc. PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.

2023

2027

 

Přehled projektů European Defence Found (EDF)

Název projektu

Odpovědný řešitel

Rok zahájení

Rok ukončení

European agile network for medical COUNTERmeasures Against CBRN Threats

pplk. gšt. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.

2022

2026

European Strategic alliance for research, development and innovation on medi-cal countermeasures against CBRN threats (Resilience)

pplk. gšt. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.

prof. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.

pplk. Mgr. Lenka Andrejsová, Ph.D.

2024

2028

 

Přehled projektů NATO

Identifikační kód projektu

Název projektu

Odpovědný řešitel

Rok zahájení

Rok ukončení

HFM ET 167 ET

Development and Implementation of Autonomous Transport and Medical Systems for Casualty Evacuation

plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D.

2020

2026

SAS-160

Ethical, legal and moral (ELM) impacts of novel technologies on NATO’s operational advantage

Mgr. Et Mgr. Vladimír Bízik

2020

2025

HFM 326

Diet Supplementation for Military Personnel

pplk. gšt. doc. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D.

2021

2024

HFM-IST-ET-200

Extended Reality (xr) Technology For Mediated Communication

plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D.

2022

2024

IST-199

Free-Space Optical Communications

doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D.

2022

2025

HFM-359

Ionizing Radiation Bio effects and Countermeasures

pplk. gšt. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.

2022

2025

MSG-200

Modelling Cyber Domain Entities and Events within Distributed Simulations

plk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D.

2022

2025

HFM-325

Performance Nutrition for Fresh Feeding during Military Training and Operations

pplk. gšt. doc. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D.

2021

2024

SCI-SET-353

C-UAS Mission-Level Modelling & Simulation

pplk. Ing. Josef Časar, Ph.D.

2022

2025

AVT-380

Ground Vehicle Ride Quality Testing and Analysis with Complex Terrain

prof. Ing. Marian Rybanský, CSc.

2023

2026

SAS-189

Anticipatory Intelligence for Superior Decision-Making

plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Libor Kutěj, Ph.D.

2023

2026

SAS-MSG-180

Modelling & Simulation-Wargaming Integration for Intermediate Force Capabilities (IFC)

Ing. Josef Melichar, Ph.D.

2023

2026

SAS-172

Multi-Domain Operations Wargame

Ing. Josef Melichar, Ph.D.

2022

2024

SAS-HFM-184

Carbon Footprint Assessment of Military Organiations and Operations and related Logistics

mjr. Ing. et Ing. Hana Malachová, Ph.D.

2023

2024

SET-ET-134

Using Simulation to train AI for Automated Scene Understanding

mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D.

2023

2024

HFM-ET-216

Methods and Weapons of Adversary Cognitive Warfare

plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Libor Kutěj, Ph.D.

2023

2024

AVT-SP-010

Measurement of vegetation parameters to determine the passability of forests by military vehicles in Central and Eastern Europe

prof. Ing. Marian Rybanský, CSc.

2024

2026

SAS-ET-FF

Planning for Uncertain Defence Budget Increases

Ing. Zdeněk Petráš, Ph.D.

2022

2024

 

Přehled projektů Evropské obranné agentury (PESCO)

Název projektu

Odpovědný řešitel

Rok zahájení

Rok ukončení

Electronic Warfare Capability and Interoperability Programme for Future JISR

plk. gšt. Ing. Petr Hlavizna, Ph.D.

2018

2025

Integrated Unmanned Ground System

plk. gšt. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D.

2021

2025

Counter Unmanned Aerial Systém

plk. gšt. doc. Ing. Jan Farlík, Ph.D.

2021

2030

Materials and Components for Technological EU Competitiveness

pplk. prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D.

2020

2023

European Global RPAS Insertion Architecture Systém

plk. gšt. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D.

2021

2027