Věda

Ostatní projekty a granty

Tvůrčí činnost univerzity je realizována zejména ve prospěch rezortu MO. Univerzita ale také reaguje na celospolečenskou poptávku realizací tvůrčí činnosti v rámci podpory poskytované dalšími poskytovateli

V roce 2022 Univerzita obrany řeší 18 projektů a grantů udělených mimorezortními poskytovateli, 4 projekty z Evropských strukturálních fondů a 17 zahraničních projektů.

  • 6 projektů Ministerstva vnitra ČR,
  • 2 projekty Ministerstva zdravotnictví ČR,
  • 3 projekty Grantové agentury ČR,
  • 5 projektů Technologické agentury ČR,
  • 2 projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
  • 3 projekty OP PIK (MPO)
  • 1 projekt OP VVV (MŠMT)
  • 11 projektů NATO,
  • 6 projektů Evropské obranné agentury (PESCO).

 

Přehled projektů Ministerstva vnitra ČR

Identifikační kód projektuNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
VI20192022140Detekce narušení obranného perimetru pomocí okamžité změny polarizace optického signálu20192022
VI20192022114Výzkum vlastností a způsobů ochrany osob před účinky poslední generace nervově paralytických chemických látek20192022
VJ01030003Vytvoření česko-irské projektové iniciativy pro řešení problémů biologické bezpečnosti státu20202022
VJ01010122Resilience ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů vůči hybridním hrozbám20212025
VB01000057Autonomní prostředek pro provádění pyrotechnického průzkumu v extrémně nebezpečných oblastech.20222023
VJ02010036Robotický systém řízený algoritmy umělé inteligence pro zpravodajské a průzkumné účely20222025

 

 

Přehled projektů Ministerstva zdravotnictví ČR

Identifikační kód projektuNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
NV19-02-00297Proteomická analýza potenciálních markerů dilatační kardiomyopatie20192022
NV18-09-00181Vývoj polyvalentního dekontaminačního činidla20182022

 

Přehled projektů Grantové agentury ČR

Identifikační kód projektuNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
GA21-03000SModifikované nukleofily pro reaktivaci cholinesteras inhibovaných organofosforovými sloučeninami20212023


GA22-12859S

 

Nervově paralytické látky ze skupiny novičoků – toxicita a léčba20222024
GA22-05318SNespecifické a širokospektré cholinesterasové reaktivátory proti organofosforové intoxikaci20222024

 

Přehled projektů Technologické agentury ČR

Identifikační kód projektuNázev projektuRok zahájeníRok ukončení

FW02020042

pro MPO

Využití nanovláken k aplikaci bioaktivních látek pomocí zubní nitě20202023

FW03010228

pro MPO

Inovativní oromukosální imunizace20212024
TM0200035Pokroková klasifikace signálů (NEOCLASSIG) pro radio-průzkumné systémy2021 2024

CK03000036

pro MD ČR

Ochrana letectví před nízkoenergetickými lasery20222025

CK03000182

pro MD ČR

Výzkum stavebně-technických požadavků na využití národní pozemní infrastruktury TEN-T k řešení krizových situací velkého rozsahu20222025

 

Přehled projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Identifikační kód projektuNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
LTAUSA18198ADAR – Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem20192022
LTAUSA19003Indukce protivirové imunitní odpovědi slizniční vakcinací s užitím nanočástic20202022

 

 

 

Přehled projektů OP VVV

Identifikační kód projektuNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
EF18_053/0017192Mobilita na Univerzitě obrany v Brně20212023

 

Přehled projektů OP PIK

Identifikační kód projektuNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
EG20_321/0025118ATC simulátor se vzdáleným uživatelským přístupem a automatizovanými pseudopiloty20212023
EG19_262/0020162Výzkum a vývoj komplexního antidronového systému20202022
 Autonomní pozemní vozidlo pro nouzové zásobování a logistiku20222023

 

 

Přehled projektů NATO

Identifikační kód projektuNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
SAS-16421st Century Force Development20202022
SAS-165Assessing the Implications of Emerging Technologies for Military Logistics20202022
AVT-308Cooperative Demonstration of Technology (CDT) for Next-Generation20182022

AVT-2019

 

Determination of the trafficability of military vehicles in typical Central European forests20202023
HFM ET 167 ETDevelopment and Implementation of Autonomous Transport and Medical Systems for Casualty Evacuation20202026
ACT Innovation HubDigital Triage Assistant20212022
SAS-160Ethical, legal and moral (ELM) impacts of novel technologies on NATO’s operational advantage20202023

SAS-154

 

Future Strategic Environment Assesment20192022
SAS-159How could Technology Development Transform the Future Operational Environment20202023
SAS-161Military Aspects of Countering Hybrid Warfare: Experiences, Lessons, Best Practices20202023
AVT-341Mobility Assessment Methods and Tools for Autonomous Military Ground Systems20212023

 

Přehled projektů Evropské obranné agentury (PESCO)

Identifikační kód projektuNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
Electronic Warfare Capability and Interoperability Programme for Future JISR20182025
Integrated Unmanned Ground System20212025
Co- Basing20182022
Counter Unmanned Aerial Systém20212030
Materials and Components for Technological EU Competitiveness20202023
European Global RPAS Insertion Architecture Systém20212027