Věda

Ostatní projekty a granty

Tvůrčí činnost univerzity je realizována zejména ve prospěch rezortu MO. Univerzita ale také reaguje na celospolečenskou poptávku realizací tvůrčí činnosti v rámci podpory poskytované dalšími poskytovateli.

V roce 2023 Univerzita obrany řeší 21 projektů a grantů udělených mimorezortními poskytovateli, 3 projekty z Evropských strukturálních fondů, 1 projekt Evropské unie a 22 zahraničních projektů.

  • 9 projektů Ministerstva vnitra ČR,
  • 1 projekt Ministerstva zdravotnictví ČR,
  • 3 projekty Grantové agentury ČR,
  • 7 projektů Technologické agentury ČR,
  • 1 projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
  • 2 projekty OP PIK (MPO)
  • 1 projekt OP VVV (MŠMT)
  • 1 projekt Evropské unie
  • 17 projektů NATO,
  • 5 projektů Evropské obranné agentury (PESCO).

 

Přehled projektů Ministerstva vnitra ČR

Identifikační kód projektu

Název projektu

Rok zahájení

Rok ukončení

VJ01010122

Resilience ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů vůči hybridním hrozbám

2021

2025

VB01000057

Autonomní prostředek pro provádění pyrotechnického průzkumu v extrémně nebezpečných oblastech.

2022

2023

VJ02010036

Robotický systém řízený algoritmy umělé inteligence pro zpravodajské a průzkumné účely

2022

2025

VJ01030003

Vytvoření česko-irské projektové iniciativy pro řešení problémů biologické bezpečnosti státu

2020

2023

VK01020171

Biomarkery otrav látkami typu Novichok

2023

2025

VK01020078

Chytrý systém pro nositelné ochranné pomůcky umožňující dohled a plánování policejních a armádních zásahů

2023

2026

VK01020052

Komplex metod biologické a fyzikální retrospektivní dozimetrie pro radiační mimořádné události

2023

2026

VK01030060

Okamžité zpracování signálů pomocí hybridních systémů v obranné infrastruktuře

2023

2026

VK01030082

Plánování a evidence improvizovaných úkrytů

2023

2025

 

 

 

 

Přehled projektů Ministerstva zdravotnictví ČR

Identifikační kód projektu

Název projektu

Rok zahájení

Rok ukončení

NV19-02-00297

Proteomická analýza potenciálních markerů dilatační kardiomyopatie

2019

2023

 

Přehled projektů Grantové agentury ČR

Identifikační kód projektu

Název projektu

Rok zahájení

Rok ukončení

GA21-03000S

Modifikované nukleofily pro reaktivaci cholinesteras inhibovaných organofosforovými sloučeninami

2021

2023


GA22-12859S

Nervově paralytické látky ze skupiny novičoků – toxicita a léčba

2022

2024

GA22-05318S

Nespecifické a širokospektré cholinesterasové reaktivátory proti organofosforové intoxikaci

2022

2024

 

Přehled projektů Technologické agentury ČR

Identifikační kód projektu

Název projektu

Rok zahájení

Rok ukončení

FW02020042

pro MPO

Využití nanovláken k aplikaci bioaktivních látek pomocí zubní nitě

2020

2023

FW03010228

pro MPO

Inovativní oromukosální imunizace

2021

2024

TM0200035

Pokroková klasifikace signálů (NEOCLASSIG) pro radio-průzkumné systémy

2021

 2024

CK03000036

pro MD ČR

Ochrana letectví před nízkoenergetickými lasery

2022

2025

CK03000182

pro MD ČR

Výzkum stavebně-technických požadavků na využití národní pozemní infrastruktury TEN-T k řešení krizových situací velkého rozsahu

2022

2025

FW06010271

pro MPO

MIHRIL II. – progresivní balistický pancíř pro ozbrojené složky

2023

2025

TM04000019

Robustní navigační systém

2023

2025

 

 

 

Přehled projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Identifikační kód projektu

Název projektu

Rok zahájení

Rok ukončení

LUAUS23275

Koncepce neselektivních reaktivátorů cholinesteras inhibovaných organofosfáty

2023

2027

 

Přehled projektů OP VVV

Identifikační kód projektu

Název projektu

Rok zahájení

Rok ukončení

EF18_053/0017192

Mobilita na Univerzitě obrany v Brně

2021

2023

 

Přehled projektů OP PIK

Identifikační kód projektu

Název projektu

Rok zahájení

Rok ukončení

EG20_321/0025118

ATC simulátor se vzdáleným uživatelským přístupem a automatizovanými pseudopiloty

2021

2023

EG20_321/0025219

Autonomní pozemní vozidlo pro nouzové zásobování a logistiku

2022

2023

 

Přehled projektů Evropské unie

Název projektu

Rok zahájení

Rok ukončení

European agile network for medical COUNTERmeasures Against CBRN Threats

2022

2026

 

 

Přehled projektů NATO

Identifikační kód projektu

Název projektu

Rok zahájení

Rok ukončení

AVT-2019

 

Determination of the trafficability of military vehicles in typical Central European forests

2020

2023

HFM ET 167 ET

Development and Implementation of Autonomous Transport and Medical Systems for Casualty Evacuation

2020

2026

SAS-160

Ethical, legal and moral (ELM) impacts of novel technologies on NATO’s operational advantage

2020

2023

SAS-159

How could Technology Development Transform the Future Operational Environment

2020

2023

SAS-161

Military Aspects of Countering Hybrid Warfare: Experiences, Lessons, Best Practices

2020

2023

AVT-341

Mobility Assessment Methods and Tools for Autonomous Military Ground Systems

2021

2023

HFM 326

Diet Supplementation for Military Personnel

2021

2024

HFM-IST-ET-200

Extended Reality (xr) Technology For Mediated Communication

2022

2023

IST-199

Free-Space Optical Communications

2022

2025

SAS-175

Integration of Unmanned Systems (UxS) into operational units

2022

2023

HFM-359

Ionizing Radiation Bio effects and Countermeasures

2022

2025

MSG-200

Modelling Cyber Domain Entities and Events within Distributed Simulations

2022

2025

HFM-325

Performance Nutrition for Fresh Feeding during Military Training and Operations

2021

2024

HFM-MSG-354

Study, Design, Building and Deployment of a CBRN XR Training Platform

2022

2025

HFM-ET-198

The applicability of the Value-Based Healthcare concept in NATO (operational) Military Health Systems

2022

2023

HFM-274

The Impact of Hypobaric Exposure on Aviators and High-Altitude Special Operations Personnel

2018

2023

SCI-SET-353

C-UAS Mission-Level Modelling & Simulation

2022

2025

 

 

 

Přehled projektů Evropské obranné agentury (PESCO)

Název projektu

Rok zahájení

Rok ukončení

Electronic Warfare Capability and Interoperability Programme for Future JISR

2018

2025

Integrated Unmanned Ground System

2021

2025

Counter Unmanned Aerial Systém

2021

2030

Materials and Components for Technological EU Competitiveness

2020

2023

European Global RPAS Insertion Architecture Systém

2021

2027