Služby

Vstup cizích státních příslušníků do objektů Univerzity obrany

Univerzita obrany je vojenským zařízením. Z toho důvodu není možné, aby do prostor a objektů spravovaných UO byl volný vstup cizích osob.

Vstup cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti (dále jen cizí státní příslušníci) se řídí příslušnými pokyny uvedenými v Organizačním rozkaze rektora – velitele Univerzity obrany na příslušný kalendářní rok, kterým se realizuje rozkaz Ministra obrany České republiky č. 14/2013 Věstníku v platném znění.

Služební návštěvy cizích státních příslušníků v objektech a prostorách Univerzity obrany povoluje osobně rektor UO.

Neohlášené návštěvy se realizují v návštěvní místnosti, kam účastníky po jejich příchodu uvede ostraha příslušného objektu, která také o návštěvě vyrozumí navštívenou osobu.

Vstup účastníků zahraničních služebních návštěv do všech objektů a prostor UO je možný vždy pouze s doprovodem zaměstnance Univerzity obrany. O povolení ke vstupu žádá příslušník Univerzity obrany stanoveným postupem s dostatečným časovým předstihem.