Zdravotnické záchranářství | FVZ | BC | vojenské

Přijímací řízení do AR 2024/2025

 • Přijímací zkouška bude obsahovat tři části:
  • písemný test z biologie,
  • písemný test z anglického jazyka,
  • praktické ověření tělesné zdatnosti.
 • Celkem může uchazeč u přijímací zkoušky získat 180 bodů.
 • V každé části přijímací zkoušky musí uchazeč dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů.
 • O přijetí rozhoduje děkan fakulty.
 • Pokud je uchazeč přijat ke studiu, nastoupí do kurzu Základní přípravy ve Výcvikovém zařízení ve Vyškově.
 • Výsledek přijímacího řízení bude dostupný po přihlášení do e-přihlášky.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží uchazeč do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí.
 • Vykonání přijímací zkoušky ani její části nelze prominout.
 • V akademickém roce 2024/2025 lze přijmout maximálně 12 uchazečů.
 • Přečtěte si prosím pozorně Úplné znění podmínek přijímacího řízení.
 • Nezapomeňte si prostudovat podrobné pokyny k přijetí do vojenského studia.

Pozn.: O případných změnách podmínek přijímacího řízení Vás budeme informovat také v Novinkách k přijímacímu řízení.

 1. Test z biologie
 • 40 otázek
 • Lze získat 0 – 80 bodů
 • Doba trvání testu je 60 minut
 • Je nutné získat minimálně 20 bodů
 1. Test z anglického jazyka
 • Čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba
 • Obtížnost B1 (NATO STANAG 6001 SLP 1+ – 2)
 • Lze získat 0 – 50 b
 • Doba trvání testu 60 min
 • Je nutné získat minimálně 20 bodů
 • Doporučená literatura
 1. Ověření tělesné zdatnosti – tabulky
 • Skládá se ze dvou disciplín: 12-min běh a shyby
 • Je nutné získat minimálně 1 bod z každé disciplíny a zároveň 10 bodů dohromady z obou disciplín

Vykonání přijímací zkoušky ani její části nelze prominout.

Adresa pro písemnou komunikaci:

Univerzita obrany

Vojenská lékařská fakulta, Studijní oddělení

Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

Telefon: +420 973 253 060, +420 973 253 022

Email: fvz-student@unob.cz​