Spolupráce

Partnerské vysoké školy

Vysoké učení technické v Brně

Masarykova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně

Univerzita Karlova v Praze – Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

České vysoké učení technické v Praze

Technická univerzita Liberec

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava