Vrchní praporčík UO

štprap. Milan Helekal

Vrchní praporčík Univerzity obrany je podřízen rektorce Univerzity obrany a je nadřízen všem příslušníkům mužstva, poddůstojnického a praporčického sboru Univerzity obrany, studentům Univerzity obrany, posluchačům kurzů. Je poradcem v záležitostech souvisejících s mužstvem, poddůstojnickým a praporčickým sborem. Podporuje a objasňuje rozhodnutí rektora, jeho filozofii a způsoby řešení problémů mužstva, poddůstojnického a praporčického sboru.  

Je metodicky řízen vrchním praporčíkem AČR. 

Podílí se na plánování, koordinaci, provádění a všestranném zabezpečení výcviku a výuky, řízení velitelské, odborné, metodické přípravy studentů Univerzity obrany. Provádí komplexní kontrolu činnosti jednotek při dodržování norem a standardů výkonnosti, výcviku, vzhledu a chování mužstva, poddůstojnického a praporčického sboru. Provádí analýzu dosahovaných výsledků a navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  Upevňuje a rozvíjí tradice, zasazuje se o zvyšování prestiže školy na veřejnosti. Objasňuje pozice mužstva, poddůstojnického a praporčického sboru u útvarů a zařízení AČR při přípravě na důstojnické funkce.

Curriculum vitae 

Štábní praporčík Milan Helekal se narodil 13. dubna 1973 v Zábřehu na Moravě. Vystudoval vojenskou střední školu v Novém Městě nad Váhem (SR), obor technik dálkových spojů zvláštního armádního spojení. Studium ukončil v roce 1991, kdy nastoupil k 3. spojovacímu praporu 3. motostřelecké divize v Kroměříži na funkci technik telefonní provozovny ZAS. V roce 1995 převzal funkci velitele samostatné spojovací čety 7. průzkumného praporu 7. mechanizované brigády. Od roku 2003 do 2010 působil na odboru komunikačních a informačních systémů Velitelství společných sil, kde se podílel na zavedení systému OTS PozS do AČR. V roce 2010 byl ustanoven do funkce vrchní praporčík 101. spojovacího praporu a následně 1. 7. 2013 do funkce vrchní praporčík Agentury KIS AČR.

Od 1. července 2018 vykonává funkci vrchního praporčíka UO.

V průběhu služby v AČR působil v pěti zahraničních operacích na území Balkánu a to mise UNPROFOR 1994-1995, SFOR 1998, KFOR 2000 a 2001 ve funkcích velitel spojovacího družstva a velitel průzkumné skupiny.

štprap. Milan Helekal je ženatý a má dvě již dospělé děti.

Zájmy: motorka FZ1, fotbal, tenis.

Kontakt