Kolegium rektorky-velitelky

Členové kolegia:

brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D.rektorka-velitelka
plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu
plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Libor KUTĚJ, Ph.D.prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci
plk. doc. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D.prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů
plk. doc. Ing. Jan BOŘIL, Ph.D.prorektor pro vědeckou a expertní činnost
pplk. gšt. Ing. Luděk MAŠEKpověřený zastupováním ZRVČ (od 1. 5. 2024)
Ing. Jan VESELÝkvestor
dr. Miloš DYČKA, CSc.kancléř
plk. gšt. Ing. Jan DROZD, Ph.D.děkan Fakulty vojenského leadershipu
plk. gšt. Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.děkan Fakulty vojenských technologií
prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.děkan Fakulty vojenského zdravotnictví
plk. gšt. prof. Ing. Stanislav FLORUS, CSc.ředitel Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení
doc. Ing. Josef PROCHÁZKA, Ph.D.ředitel Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií
plk. gšt. PhDr. Jiří SEKANINA, Ph.D.ředitel Centra tělesné výchovy a sportu
plk. gšt. doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D.ředitel Centra jazykového vzdělávání
plk. gšt. Ing. Luděk KRČvelitel Školního pluku UO
prof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc.předseda Akademického senátu UO
štprap. Bc. Milan HELEKALvrchní praporčík
dr. Vladimír ŠIDLA, CSc.tiskový mluvčí UO
kpt. Mgr. Dan PETŘÍČEKkaplan UO
pplk. prof. Ing. Zdeněk POKORNÝ, Ph.D.zástupce UO v předsednictvu Rady vysokých škol
Mgr. Miloslav HAVLÍN, Ph.D.předseda ZO ČMOSA na UO
kpt. Mgr. Radek ŠUMAvedoucí skupiny právní služby