Rady a komise

Vědecká rada

Rada pro vnitřní hodnocení

Hospodářská rada

Rada pro informační a komunikační rozvoj

Redakční rady

Oborové rady UO

Rady studijních programů UO

Disciplinární komise

Etická komise