Akademický senát

Předsednictvo:

Předseda

prof. RNDr. Jan Kohout, CSc.

​FVT, K 215

1. místopředseda

Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.

​FVL, K 102

2. místopředseda

pplk. gšt. prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc.

​FVZ, K 308

Členka

PhDr. Ivana Čechová, Ph.D.

​CJV

Člen                                   

 

 

Členové:

npor. PharmDr. Jan Bavlovič

FVZ, student

plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Martin Blaha, Ph.D.

FVL, K 107

rtm. Monika Čaganová

FVL, studentka

čet. Michal Červený

 

FVT, student

rtm. Tomáš Dražan

FVT, student

Mgr. Jaromír Ďuriš, Ph.D.

FVL K 104

prof. Ing. Karel Hájek, CSc.

FVT, K 217

doc. Mgr. Kamila Hasilová, Ph.D.

FVL, K 101

plk. gšt. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.

FVZ, K 306

pplk. doc. Ing. Petr Hubáček. Ph.D.

FVT, K 207

rtm. Tereza Kozáková

FVZ, studentka

Ing. Milan Marek, Ph.D.

CBVSS

des. Tomáš Navrátil

 

FVT, student

rtm. Vladislav Obdržálek

FVZ, student

rtn. Jakub Padělek

 

FVL, student

pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D.

FVZ, K 304

pplk. gšt. doc. Ing. František Racek, Ph.D.

FVT, K 201

doc. Ing. Dalibor Rozehnal, Ph.D.

FVT, K 206

Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D.

FVL, K 105

pplk. gšt. PhDr. Jiří Sekanina, Ph.D.

CTVS

rtm. Aleš Švajdler

FVL, student

pplk. gšt. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.

FVZ, K 303

mjr. Ing. Radim Zahradníček, Ph.D.

ÚOPZHN

mjr. PhDr. Jaroslav Žďára, Ph.D., MBA

FVZ, K 302

Tajemnice: Radka Minaříková