Akademický senát

Předsednictvo:

Předseda

prof. RNDr. Jan Kohout, CSc.

FVT, K 215

1. místopředseda

pplk. gšt. prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc.

FVZ, K 308

2. místopředsedkyně

PhDr. Ivana Čechová, Ph.D.

CJV

3. místopředseda

plk. gšt. Ing. Jan Zezula, Ph.D.

FVL, K 110

Člen                                   

čet. Tomáš Navrátil

FVT, student

 

Členové:

rtn. Michal Červený

FVT, student

Mgr. Jaromír Ďuriš, Ph.D.

FVL, K 104

npor. MUDr. Jakub Fibigar

 

FVZ, student

rtn. Jan Genzer

FVL, student

čet. Petr Haas

FVL, student

Mgr. Petr Hanák, Ph.D.

CTVS

doc. Mgr. Kamila Hasilová, Ph.D.

FVL, K 101

des. Linda Kavínová

FVZ, studentka

mjr. MUDr. Pavla Krutišová, Ph.D.

FVZ, K 307

doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D.

FVT, K 217

rtn. Šimon Macháč

 

FVL, student

Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

 

FVL, K102

pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D.

FVZ, K 304

rtm. Daniel Popelář

 

FVT, student

npor. Ing. Erik Rajchl, Ph.D.

 

ÚOPZHN

doc. Ing. Dalibor Rozehnal, Ph.D.

FVT, K 206

pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.

 

ÚZS

des. Luboš Šustr

 

FVZ, student

pplk. gšt. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.

FVZ, K 303

pplk. Mgr. Radovan Vašíček

 

FVL, K 111

prof. Ing. Zdeněk Vintr, Ph.D.

 

FVT, K 202

plk. gšt. Ing. Vladimír Vyklický

 

CBVSS

plk. gšt. doc. Ing. Eva Zezulová, Ph.D.

 

FVT, K 203

pplk. prof. PharmDr. Jana Žďárová Karasová

 

FVZ, K 304

Tajemnice: Radka Minaříková