Prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci​

plk. gšt. doc. Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D.

 

Curriculum vitae 

Narodil se 29. července 1967 ve Frýdku – Místku. Absolvoval studium hornictví a geologie na Fakultě hornicko-geologické Vysoké školy báňské v Ostravě (1990), obor mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha (2011) a doktorské studium oboru řízení obrany státu na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany v Brně (2005). V roce 2021 se habilitoval a byl jmenován docentem pro obor „Ochrana vojsk a obyvatelstva“.

Mimo jiných odborných kurzů absolvoval kurz diplomacie na Royal Jordanian National Defence College v Ammánu v Jordánsku a kurz politické reality a diplomacie na Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy při IDC Herzliya v Izraeli.

V roce 2007 absolvoval s vyznamenáním kurz generálního štábu na Univerzitě obrany v Brně.  

Od roku 1992 pracuje v bezpečnostních složkách státu, nejprve v rámci Ministerstva vnitra, a od roku 1996 Ministerstva obrany v Praze. V letech 1996 – 2019 působil ve zpravodajském výkonu Vojenského zpravodajství a postupně zastával funkce vedoucí expozitury, vedoucí skupiny, vedoucí oddělení a ředitel odboru v operativním úseku služby. V období 2007 – 2009 sloužil jako zástupce ředitele Vojenského zpravodajství. V letech 2009 – 2012 působil ve funkci přidělence obrany Velvyslanectví ČR v Izraeli. V období let 2012 – 2015 zastával funkci ředitele odboru vojenské diplomacie. V letech 2015 – 2019 vykonával funkci přidělence obrany Velvyslanectví ČR v Jordánsku. 

Je nositelem šesti rezortních vyznamenání, deseti rezortních medailí a medaile udělené generálním štábem izraelských ozbrojených sil.

Od 1. února 2019 do 30. června 2022 byl vedoucím Katedry zpravodajského zabezpečení Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Od 1. července 2022 je ředitelem Ústavu zpravodajských studií.

Od 1. srpna 2020 je prorektorem pro vnější vztahy a internacionalizaci Univerzity obrany.

V přednáškové a publikační činnosti se zaměřuje na zpravodajskou problematiku a politicko-vojenské a bezpečnostní souvislosti v regionech Blízkého východu a východní a jihovýchodní Asie.

Je ženatý a má dvě děti.

Kontakt
  • Adresa:Kounicova 65, Brno
  • Telefon+420 973 442 963, 973 444 963
  • Fax:+420 ​973 442 160