Prorektor pro vědeckou a expertní činnost

plk. doc. Ing. Jan Bořil, Ph.D.

 

Curriculum vitae 

Narodil se v červenci roku 1986 v Olomouci. Absolvoval studium na Univerzitě obrany, Fakultě vojenských technologií, obor letecké elektrotechnické systémy (2010) a doktorské studium v oboru elektronické systémy a zařízení na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany (2013). V roce 2020 na Univerzitě obrany habilitoval a byl jmenován docentem pro obor „Letecká a raketová technika“.

V letech 2013-2014 působil jako zástupce velitele roje údržby radiotechnického vybavení na 22. základně vrtulníkového letectva. Od roku 2014 až do roku 2020 působil na Katedře letectva jako odborný asistent skupiny letového provozu. Od roku 2020 zastává funkci prorektora pro vědeckou a expertní činnost na Univerzitě obrany, kterou vykonává doposud.

Svoji vědeckovýzkumnou činnost zaměřuje do oblasti simulačních technologií a lidského činitele ve spojitosti se zvýšením bezpečnosti v letectví. Absolvoval několik vědeckovýzkumných pobytů na zahraničních univerzitách – George Mason University, USA (2019), Cranfield University, UK (2017),  Polish Air Force Academy, Polsko (2016) a University of Hertfordshire, UK (2011). Má zkušenosti i s vyzvanými přednáškami na mezinárodních konferencích. Každoročně zastává členství ve výborech na mezinárodních a národních kongresech, symposiích a vědeckých konferencí a působí na nich rovněž jako vedoucí odborných sekcí. Provádí a prováděl expertní činnost v pracovních týmech pod hlavičkou NATO Science and Technology Organization.  Je autorem nebo spoluautorem více jak 70ti odborných publikací a současně pravidelným recenzentem v impaktovaných časopisech. V mezinárodních databázích má hodnotu H indexu Scopus – 8,  WoS – 5. Řešitel projektů TAČR, MO ČR, MO SR a MŠMT. Je členem Rady Ministerstva obrany pro obranný výzkum, vývoj a inovace a zároveň místopředsedou Vědecké rady Univerzity obrany. Dále je národním zástupcem v panelu Human Factors and Medicine – NATO Science and Technology Organization a členem odborné komise Ministerstva obrany pro oblast rozvoje Vzdušných sil.

Svoji pedagogickou činnost zaměřuje do oblasti letecké navigace, využití simulačních technologií v letectví a lidského činitele v letectví. Působí jako vedoucí závěrečných prací a zároveň jako vedoucí pomocných pedagogických i vědeckých sil.  Podílel se na modernizaci a správě leteckého simulátorového centra pro praktickou výuku leteckých specializací na Univerzitě obrany.  Je členem komisí pro státní závěrečné zkoušky – ČVUT v Praze – Ústav letecké dopravy, VŠB-TU v Ostravě – Ústav letecké dopravy a Univerzitě obrany – Katedra letectva. Na výchově studentů se podílí také jako školitel a školitel specialista v programech DSP Univerzity obrany a DSP ČVUT, kde je přitom členem oborové rady DSP studijního oboru Provoz a řízení letecké dopravy na Ústavu letecké dopravy FD ČVUT v Praze. Od roku 2015 je členem expertního pracovního týmu EU a NATO – Asociace evropských leteckých akademií (EUAFA) zabezpečující výuku a výcvik leteckých specializací. Je také příslušníkem personálu Inženýrské letecké služby a absolvoval kurzy typového výcviku na letadla Aero L- 159 Alca a Mi-17/171Š.

Je ženatý a má 2 děti.

Kontakt
  • Adresa:Kounicova 65, Brno
  • Telefon+420 973 444 955, 973 442 155
  • Fax:+420 ​973 442 160