Kvestor

Ing. Jiří Lexmaul

 

Curriculum vitae 

Jiří Lexmaul se narodil 28. září 1959 v Prostějově. Po vykonání maturitní zkoušky v roce 1978 na Gymnáziu v Prostějově nastoupil na Vysokou vojenskou školu týlového a technického zabezpečení v Žilině, obor finanční zabezpečení, tuto absolvoval v roce 1982.

Po ukončení studia nastoupil na funkci náčelník finanční služby tankového pluku v Plzni, následně v roce 1984 přešel na funkci náčelník finančního oboru na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově (dále jen „VVŠ PV“). Odtud v roce 1987 přestoupil na finanční oddělení do funkce zástupce náčelníka finanční služby, od roku 1991 vykonával funkci náčelníka finanční služby VVŠ PV Vyškov.

V roce 1995 nastoupil na funkci náčelníka finanční služby brigády do Prostějova, v roce 2000 se vrátil k VVŠ PV na funkce náčelník skupiny, zástupce vedoucího katedry a následně vedoucí katedry finančního zabezpečení.

V roce 2002 nastoupil na funkci náčelník ekonomického oddělení, poté náčelník finančního odboru, tuto funkci vykonával až do svého odchodu do civilního sektoru na konci roku 2010. Svou vojenskou kariéru ukončil v hodnosti podplukovníka.

V civilu jmenovaný vykonával funkci interního auditora Moravské zemské knihovny v Brně a Moravského zemského muzea v Brně. Výkon této funkce ukončil v roce 2013 a téhož roku nastoupil na Univerzitu obrany.

Po nástupu k Univerzitě obrany jmenovaný vykonával funkci zástupce ředitele odboru ekonomického. Od února 2018 do nástupu na funkci kvestora vykonával funkci zástupce kvestora.

Je ženatý a má dvě děti. 

K jeho zálibám patří turistika, četba a luštění křížovek.

Od 1. ledna 2021 vykonává funkci kvestora Univerzity obrany.

Kontakt
  • Adresa:Kounicova 65, Brno, 662 10
  • Telefon+420 973 444 951, 973 442 261
  • Fax:+420 ​973 442 160