Kvestor

Ing. Jan Veselý

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae 

Jan Veselý se narodil 5. srpna 1971 v Dačicích. Po vykonání maturitní zkoušky v roce 1989 na Gymnáziu v Telči nastoupil na Vojenskou akademii Antonína Zápotockého v Brně, obor výzbrojně technický – zbraně, kterou absolvoval v roce 1994.

Po ukončení studia nastoupil na funkci velitel čety oprav výzbroje u praporu zabezpečení v Jihlavě, do roku 2004 vykonával postupně další vedoucí funkce v logistice až po zástupce náčelníka logistiky brigády.

V roce 2004 nastoupil na funkci vedoucího oddělení kontroly hospodaření s majetkem u brigády logistické podpory, kde tuto činnost vykonával ve prospěch celých Společných sil.

V roce 2009 přešel do struktur Vojenské policie, na funkci náčelníka oddělení logistiky Hlavního velitelství Vojenské policie a následně od roku 2011 na funkci ředitele odboru podpory Hlavního velitelství Vojenské policie. Svou vojenskou kariéru ukončil v roce 2014 v hodnosti plukovníka.

V civilu nastoupil v roce 2014 na funkci ředitele odboru hospodářské správy Univerzity obrany a následně v roce 2016 postoupil na funkci zástupce kvestora Univerzity obrany. V roce 2019 přerušil své působení u Univerzity obrany a do konce roku 2020 působil u oddělení bezpečnosti Hlavního velitelství Vojenské policie. Od roku 2021 nastoupil zpět na místo zástupce kvestora Univerzity obrany, tuto funkci vykonával do svého nástupu na funkci kvestora.

Od 1. listopadu 2023 vykonává funkci kvestora Univerzity obrany.

Kontakt
  • Adresa:Kounicova 65, Brno, 662 10
  • Telefon+420 973 442 261, 973 444 951
  • Fax:+420 ​973 442 160