Kariéra

Rozhodnutí

Rozhodnutí Rektorky – velitelky UO ve věci výběrového řízení na rektorátu UO

Rozhodnutí Děkana FVL ve věci výběrového řízení

Rozhodnutí Děkana FVT ve věci výběrového řízení

Rozhodnutí Děkana VLF ve věci výběrového řízení

Rozhodnutí Rektorky – velitelky UO ve věci výběrového řízení na ÚOPZHN

Rozhodnutí Rektorky – velitelky UO ve věci výběrového řízení na ÚZS

Rozhodnutí Rektorky – velitelky UO ve věci výběrového řízení CBVSS

Rozhodnutí Rektorky – velitelky UO ve věci výběrového řízení na CJV

Rozhodnutí Rektorky – velitelky UO ve věci výběrového řízení na CTVS