Kariéra

Rozhodnutí Děkana FVT ve věci výběrového řízení

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (265543):

Vedoucí katedry ženijních technologií / K-203 

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany, 

(73/CT0WM4/00/13/017/07/3/3333*/05)

 V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo 

pplk. doc. Ing. Evu ZEZULOVOU, Ph.D.

 

V Brně dne   14. července 2022                                                                                                                              plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno dne 14. července 2022                                                                                                                                                         děkan

 
 
 
V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (310466):

Zástupce vedoucího katedry ženijních technologií / K-203 – vedoucí skupiny ženijních konstrukcí 

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany 

(72/DT0ZWW/00/13/017/06/3/2222*/05)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

mjr. Ing. Kláru CIBULOVOU, Ph.D.

V Brně dne   6. září 2022                                                                                                                                        plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno dne 9. září 2022                                                                                                                                                                       děkan         

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335918):

Vedoucí (jen ve školách) skupiny expertíz vojenské techniky

Katedry strojírenství / K-216 fakulty vojenských technologií Univerzity obrany,

(72/ET0YJQ/00/13/001/06/4/2222*/05)

 V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

mjr. prof. Ing. Zdeňka POKORNÉHO, Ph.D.

V Brně dne   12. října 2022                                                                                                                                        plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno dne 1. listopadu 2022                                                                                                                                                                       děkan   

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (310487): 

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny geografického a meteorologického zpravodajství

Katedry vojenské geografie a meteorologie / K-210 Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany,

(71/EZYJP/00/13/066/06/3/2222*/05)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

mjr. Ing. Josefa VAŇKA

V Brně dne  1. listopadu 2022                                                                                                                           plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno dne 1. listopadu 2022                                                                                                                                                         děkan 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Akademický pracovník Skupiny geografického a meteorologického zpravodajství

Katedry vojenské geografie a meteorologie / K-210 Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

(99/345742/00/14/099/00/4/2222)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádem výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, neobsadit

Ing. Ondřejem VYSTAVĚLEM

 V Brně dne 2. listopadu 2022                                                                                                                      plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno dne 2. listopadu 2022                                                                                                                                                    děkan