Kariéra

Rozhodnutí Děkana FVT ve věci výběrového řízení

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (310925)

Starší asistent (jen ve školách) skupiny radioelektronického zabezpečení katedry letecké techniky / K-206

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany,

(64/FT0ZWN/00/13/026/08/2/2222*/05)

 V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

kpt. Ing. Zuzanu HRAZDÍROVOU

V Brně dne  30. ledna 2024                                                                                                                      plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D., 

Zveřejněno dne 30. ledna 2024                                                                                                                                                   děkan 

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Akademický pracovník Skupiny elektroniky a měření katedry elektrotechniky / K-217 

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

(99/345824/00/13/099/00/5/2222) / 20 hodin týdně

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádem výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

 doc. Ing. Jiřím PETRŽELOU, Ph.D.

V Brně dne  18. ledna 2024                                                                                                                      plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D., 

Zveřejněno dne 18. ledna 2024                                                                                                                                                   děkan 

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (384922):

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny letového provozu katedry letectva / K-205

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

 (71/ET13KV/00/13/021/06/2/2222*/5)

 V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

mjr. Ing. Pavlínu ENGELOVOU

V Brně dne  5. prosince 2023                                                                                                                      plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D., 

Zveřejněno dne 5. prosince 2023                                                                                                                                                   děkan 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (384921):

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny letového provozu katedry letectva / K-205

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

(71/ET0YJD/00/13/023/06/2/2222*/5)

 V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

kpt. Ing. Bc. Jana MAZÁNKA

V Brně dne  5. prosince 2023                                                                                                                      plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D., 

Zveřejněno dne 5. prosince 2023                                                                                                                                                   děkan 

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335875):

Vedoucí (jen ve školách) skupiny bojového použití zbraní a munice katedry zbraní a munice / K-201

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany,

(72/DT0YKI/00/13/032/06/2/2222*/05)

 V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

pplk. Ing. Michala KOVAŘÍKA, Ph.D.

V Brně dne 11. července 2023                                                                                                                             plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno dne 11. července 2023                                                                                                                                                       děkan