Spolupráce

Členství v profesních mezinárodních organizacích

Organizace

Stát

Status

Akademie ozbrojených sil generála M. R. Štefánika

Slovenská republika

člen vědecké rady

Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně

Slovenská republika

člen vědecké rady

Výbor pro tvorbu studií, analýz a simulací

NATO

člen pracovní skupiny

SPSC / FCS

Výbor pro vědu, pro mír a bezpečnost / Bezpečnost potravinových řetězců

NATO

konzultant při tvorbě  pilotní studie

Enviromentální síť v obraně

NATO

člen doktrinálního výboru

Agentura členěná do skupin a podskupin

NATO

člen pracovní skupiny

pro environmentální výcvik

Pracovní skupina pro ochranu životního prostředí

NATO

člen pracovní skupiny

 

Doktrinální výbor rady pro logistickou koordinaci

NATO

člen doktrinálního výboru

Konference národních ředitelů pro vyzbrojování / Společná agentura pro bezpečnost a vědu

NATO

člen agentury pro vědu

Agentura pro vyzbrojování vzdušných sil, společná skupina pro schopnosti průzkumu

NATO

člen agentury

Evropská komise – Bezpečnostní výzkum a vývoj (Generální ředitelství průmyslu a podnikání)

NATO

člen hodnotící komise FP 7

Standardizační agentura – logistická podpora vojsk, pracovní skupina – panel údržba v poli

NATO

člen pracovní skupiny

Skupina výcviku / finanční podskupina

NATO

člen pracovní skupiny

Skupina  pro zaměnitelnost malorážové munice

NATO

člen pracovní skupiny

Skupina pro Přesnost, Skupina Balistika a Skupina Výbušniny

NATO

členové pracovních skupin

Skupina pro pozemní PVO

NATO

člen pracovní skupiny

Skupina pro aplikované technologie dopravních prostředků

NATO

člen pracovní skupiny

Pracovní skupina pro obrněná bojová vozidla

NATO

člen pracovní skupiny

Výbor pro program GEM 01

NATO

člen výboru

Pracovní skupina pro lidské faktory a medicínu – technologie a schopnosti moderních autoringových nástrojů

NATO

člen pracovní skupiny

Výbor pro použití XML v bezpečnostním řešení mezi doménami

NATO

člen výboru

Výbor pro počítačové sítě pro obranné účely a společný obraz situace

NATO

člen výboru

Skupina pro výměnu informací budoucích koaličních sil

NATO

člen pracovní skupiny

Výbor pro architekturu zabezpečení kvalitních služeb v taktických sítích

NATO

člen pracovní skupiny

Interface pro předávání informace o nízkoletících cílech

NATO

se sídlem v Paříži

člen pracovní skupiny

Pracovní skupina pro HLA

NATO

se sídlem v Paříži

člen pracovní skupiny

Výbor pro určení požadavků, vytvoření modelů a nejlepšího způsobu využití počítačových her pro podporu vojenských operací

NATO

se sídlem v Paříži

člen pracovní skupiny tvorby modelů

Bezpečný komunikační protokol pro zajištění interoperability

NATO

člen protokolu

Skupina pro technologie informačních systémů

NATO

člen pracovní skupiny

Skupina pro lékařskou problematiku použití zbraní hromadného ničení

NATO

člen pracovní skupiny

Skupina řešící problematiku použití jaderných a radiologických zbraní

NATO

člen pracovní skupiny

Výbor pro tvorbu vojenské zdravotnické struktury, operace a postupy

NATO

člen výboru

Výbor pro lékařské vzdělávání

NATO

člen výboru

Řídící a správní rada ECDC

NATO

člen řídící rady 

Řídící výbor ECDC

NATO

člen řídícího výboru

Výbor pro lidské faktory a medicínu

NATO

člen výboru

Biologický lékařský poradní výbor

NATO

člen výboru

Doktrinální a terminologický panel

NATO

člen pracovního panelu

Skupina pro ekologizaci výcviku

NATO

člen pracovní skupiny

Terminologická konference Vojenského výboru

NATO

člen vojenského výboru

 

CEFME

Ústřední evropské fórum pro vojenské vzdělávání

EU

člen

LoD7

Pracovní skupina Military Erasmus

EU

člen

EUAFA

Sdružení děkanů a velitelů evropských leteckých akademií vzdušných sil

NATO a EU

člen

European Society of Clinical Microbilology and Infectious Diseases

EU

člen

Central European Vaccination Advisory Group

EU

člen

Inernational Society for Infectious Diseases

EU

člen

International Society for Study of Xenobiotics

EU

člen

International Society for Neurochemistry

EU

člen

American Chemical Society

USA

člen

CISCO Systéme

Sdružení škol podporujících informační technologie v EU

USA a EU

člen