Kariéra

Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CJV

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa

 Akademický pracovník Skupiny ruského jazyka

Odboru vysokoškolské výuky Centra jazykového vzdělávání
(99/345918/00/13/5/3333).

           V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodla uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Mgr. Jekatěrinou PROCHÁZKOVOU

 V Brně dne  24. listopadu 2022                                                                                                                                brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 28. listopadu 2022                                                                                                                                               rektorka – velitelka