Kariéra

Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CJV

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa

 Akademický pracovník skupiny metodiky

Centra jazykového vzdělávání

 (99/345954/12/13/5/3333).

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodla uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Mgr. Kateřinou SVOBODOVOU

V Brně dne 25. ledna 2024                                                                                                                                      brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 25. ledna 2024                                                                                                                                                     rektorka – velitelka

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa

 Akademický pracovník oddělení anglického jazyka

Odboru vysokoškolské výuky Centra jazykového vzdělávání

 (99/345892/12/13/5/3333).

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodla uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Markem WORTHINGTONEM

V Brně dne 25. ledna 2024                                                                                                                                      brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 25. ledna 2024                                                                                                                                                     rektorka – velitelka

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (385111)

Asistent skupiny zabezpečení testování oddělení testování centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany

  (63/GT13KZ/00/13/001/05/4/3333!/05).

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodla služebně zařadit na uvedené služební místo

npor. Mgr. Martina JAVORU

V Brně dne 28. listopadu 2023                                                                                                                                  brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 29. listopadu 2023                                                                                                                                                  rektorka – velitelka