Kariéra

Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CBVSS

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (385116)

Vedoucí vědecký pracovník oddělení obranných analýz

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany

(72/DT0X16/00/13/001/06/2/3333*/7)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodla služebně zařadit na uvedené služební místo

pplk. Ing. Jiřího NOVOTNÉHO

V Brně dne 11. prosince 2023                                                                                                                              brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 13. prosince 2023                                                                                                                                   rektorka – velitelka