Kariéra

Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CBVSS

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (344166):

Vedoucí vědecký pracovník oddělení vojenskostrategických studií

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany,

(72/DT0X16/00/13/001/06/2/3333*/7).

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodla zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

pplk. Ing. Vlastimila DRÁPELU

V Brně dne 20. října 2022                                                                                                                                             brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 20. října 2022                                                                                                                                                      rektorka – velitelka 

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa

 Akademický pracovník Oddělení bezpečnostních a strategických studií

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

(99/345863/00/13/2/3333).

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodla uvedené pracovní místo

npor. Mgr. Jiřím Vyčichlem, Ph.D. – neobsadit

 V Brně dne 9. listopadu 2022                                                                                                                                 brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 9. listopadu 2022                                                                                                                                                 rektorka – velitelka 

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa

 Akademický pracovník Oddělení strategického řízení obrany

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

(99/345877/00/14/2/3333).

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodla uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí obsadit

pplk. gšt. Ing. Mojmírem JANČÍKEM

V Brně dne 2. prosince 2022                                                                                                                                   brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 2. prosince 2022                                                                                                                                                        rektorka – velitelka