Věda

Veřejně dostupné výsledky výzkumu

Výsledky typu software, které jsou zveřejněny v souladu s „Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací“.

ROK 2019

1) NOHEL, Jan, STODOLA, Petr. Systém řízení manévru jednotek CZ. Software. 2019.

Systém řízení manévru jednotek CZ

ROK 2018

1) STODOLA, Petr; NOHEL, Jan. Optimální přesun jednotek na bojišti. Software. 2018.

Optimal movement of units on the battlefield

2) KULICH, Miroslav; STODOLA, Petr. Softwarová knihovna pro optimalizaci pohybu prostředků při vyhledávání objektů. Software. 2018. 

Software library for optimization of vehicle movement when searching for objects

3) TALPA, Miroslav. Programovací prostředek AmexC-V1.0. Software. 2018.

AmexColor-V1

4) SIEGER, Ladislav; ULLRICH, David; BÍLEK, Petr. Optimalizace softwaru pro snímání a vyhodnocení standardizovaného d2 testu pozornosti. Software. 2018.

Optimalizace softwaru pro snímání 2d testu pozornosti

5) ROLENEC, Ota; ŠILINGER, Karel; PALASIEWICZ, Tibor. APOSŽPP. Software. 2018.

Software_APOSŽPP

6) SIEGER, Ladislav; ULLRICH, David; BÍLEK, Petr. Software pro snímání a vyhodnocení standardizovaného d2 testu pozornosti. Software. 2018.

Software pro snímání a vyhodnocení standardizovaného d2 testu pozornosti

ROK 2017

1) ŠILINGER, Karel. METCM & METB3 to METEO11. Software. 2017.

Aplikace_METCM_METB3_to_METEO11

2) ŠILINGER, Karel. METEO11 MAKER. Software. 2017.

Aplikace_METEO11_MAKER

3) ŠILINGER, Karel. METEO-KRÁTKÁ. Software. 2017.

Aplikace_METEO-KRÁTKÁ

4) STODOLA, Petr; KONEČNÝ, Zdeněk. Softwarová knihovna funkcí pro fázovou korelaci dvou digitálních obrazových snímků. Software. 2017.

Software library for phase correlation of two digital images

5) HAGARA, Ladislav; LÁBR, Miroslav. HomeLESS Hit Analyzer 1.3b. Software. 2017. 

HomeLESS-HA-2017-1_3b

ROK 2016

1) STODOLA, Petr; MAZAL, Jan. Softwarová knihovna pro propojení systému PASVŘ se systémem IS VŘ PozS. Software. 2016.

SW_dokumentace_Knihovna_IS_VR_PozS

2) HAGARA, Ladislav; LÁBR, Miroslav. HomeLESS Hit Analyzer 1.3a. Software. 2016.

HomeLESS-HA-2016-1_3a

ROK 2015

1) FARLÍK, Jan. SIMAAM – Experimentální software výpočtu trajektorie a doletu modelů leteckých řízených střel. Software. 2015.

SW SIMAAM Experimentální software výpočtu trajektorie a doletu modelů leteckých řízených střel

2) FARLÍK, Jan. DronTest. Software. 2015.

SW DronTest

3) JALOVECKÝ, Rudolf. HUFA_M – Program pro analýzu naměřených dat chování člověka při řízení letu letounu. Software. 2015.

SW HUFA M_Analýza naměřených dat chování člověka při řízení letu letounu

4) JALOVECKÝ, Rudolf. HUFA_V – Program pro evidenci naměřených dat a výsledků analýzy chování člověka při řízení letu letounu. Software. 2015.

SW HUFA V_Program pro evidenci naměřených dat a výsledků analýzy chování člověka při řízení letu letounu

5) TALPA, Miroslav. Programovací prostředek AmexCLV-V2.0. Software. 2015.

SW Programovací prostředek AmexCLV-V2_0

6) HAGARA, Ladislav; LÁBR, Miroslav. HomeLESS Shooting Analyzer 0.2. Software. 2015.

SW HomeLESS-Shooting-Analyzer-0_2-01 

7) ROZEHNAL, Dalibor. Software na měření charakteristik vrtulí. Software. 2015.

SW Měření charakteristik vrtulí

ROK 2014

1) NOVOTNÝ, Josef; DEJMAL, Karel; KRUMLOVÁ, Eva; PETRIČÁKOVÁ, Andrea; HUDEC, František. Software na vyhodnocení kvality kódovaných meteorologických zpráv. Software. 2014.

     Popis výsledku – Software na vyhodnocení kvality kódovaných meteorologických zpráv

2) TALPA, Miroslav. Programovací prostředek AmexCLV-V1.0. Software. 2014.

     Popis výsledku – Software Programovací prostředek AmexCLV-V1_0

3) JALOVECKÝ, Rudolf. ROTTABLE – Software a knihovna příkazů pro ovládání rotačního stolku v prostředí MATLAB . Software. 2014.

     Popis výsledku – Software a knihovna příkazů pro ovládání rotačního stolku​

4) HAGARA, Ladislav; LÁBR, Miroslav. HomeLESS Hit Analyzer 1.2b, HomeLESS Shooting Analyzer 0.1, HomeLESS Bubbles TD 0.9b. Software. 2014.​

     Popis výsledku – Software HomeLESS Hit Analyzer

ROK 2013 

1) HAGARA, Ladislav; LÁBR, Miroslav. HomeLESS Hit Analyzer 1.1b. Software. 2013.

     HomeLESS Hit Analyzer 1-1b (3).pdf

2) FRANTIŠ, Petr. Integrovaný letový záznamník. Software. 2013.

     Integrovaný letový záznamník (2).pdf

3) STODOLA, Petr; MAZAL, Jan. Optimální průzkum zájmového prostoru bezpilotními prostředky. Software. 2013.

     Optimální průzkum zájmového prostoru bezpilotními prostředky (1).pdf

4) STODOLA, Petr; MAZAL, Jan. Optimální zásobování a logistika v praktických aplikacích. Software. 2013.

     Optimální zásobování a logistika v praktických aplikacích (3).pdf

5) MAZAL, Jan; STODOLA, Petr; MOKRÁ, Ivana. SV MODEL – Řešení pragmatičnosti úderu – demo. Software. 2013.

     Řešení pragmatičnosti úderu – demo (1).pdf

6) BLAHA, Martin. PVNPG-14m. Software. 2013.

     PVNPG-14m (1).pdf

7) JALOVECKÝ, Rudolf. Měření odezvy pilota. Software. 2013.

     Měření odezvy pilota (5).pdf​

ROK 2012

1) PAVLŮ, Petr; ŠEBELA, Miroslav. Implementace modelu přehledového radiolokátoru v simulačním prostředí. Software. 2012. 

​     Implementace modelu přehledového radiolokátoru v simulačním prostředí.pdf

2) NEUBAUER, Jiří; SEDLAČÍK, Marek; KŘÍŽ, Oldřich. Aplikace STAT1. Software. 2012.

     Aplikace 20STAT1.pdf​

3) LUDÍK, Tomáš; NAVRÁTIL, Josef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír. Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Software. 2012.

     Dokumentace_SimulátorKS.PDF​

4) FARLÍK, Jan; DOSKOČIL, Radek. OPTIKOR. Software. 2012.

     Popis výsledku Software – OPTIKOR.pdf

5)  ONDRYHAL, Vojtěch; BUŘITA, Ladislav. Automatizace výstavby ontologie s využitím slovníku a báze dokumentů. Software. 2012.

     Automatizace výstavby ontologie s využitím slovníku a báze dokumentů.pdf

6) VÍTEK, Roman; ÚŘEDNÍČEK, Zdeněk. Software ServoCon 0.3. Software. 2012.

     PROK201 2012 SW ServoCon 0.3.pdf

7) VÍTEK, Roman; ÚŘEDNÍČEK, Zdeněk. Software SimLafet 1.0. Software. 2012.

     PROK201 2012 SW Softwarové simulační prostředí SimLafet.pdf

8) VÍTEK, Roman; ŘEHOŘ, Zdeněk. Katederní informační systém Sirius. Software. 2012.

     PROK201 2012 SW Katederní informační systém Sirius.pdf

9) FRANTIŠ, Petr; STODOLA, Petr; LITVAJ, Ondřej. Knihovna pro převod souřadnic v systému WGS-84. Software. 2012.

     Knihovna pro převod souřadnic v systému WGS-84.pdf

10) FARLÍK, Jan. Model prostoru odpalu rakety. Software. 2012.

     Model prostoru odpalu rakety (3).pdf

 ROK 2011

1) FARLÍK, Jan. 2D a 3D vizualizace prostorů účinné působnosti obecných PLRK dalekého a středního dosahu. Software. 2011.

    Software 2Da3D vizualizace PUP PLRK v1.04.pdf  

2) FRANTIŠ, Petr. Knihovna HLAGate. Software. 2011.

     Dokumentace ke knihovně HLAGate

3) FRANTIŠ, Petr. Knihovna InsDevice. Software. 2011. ​

     Dokumentace knihovny InsDevice

4) BUŘITA, Ladislav; KYSELA, Libor. Pořízení dat pro znalostní systémy. Software. 2011.

    Pořízení dat pro znalostní systémy

 5) RACEK, František. Grafický návrh databáze souborů virtuálního prostředí a záměrných cílů. Software. 2011.

     Grafický návrh databáze souborů virtuálního prostředí a záměrných cílů

 6) JEDLIČKA, Luděk; KOMENDA, Jan. WDA_RZ 1.0. Software. 2011.

     Software WDA_RZ 1.0​

7) HRŮZA, Petr. Sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově. Software. 2011.

    3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově 

ROK 2010 

1) JEDLIČKA, Luděk. Software k provádění výpočtů záměrných úhlů potřebných pro střelbu ze zvoleného balistického systému na daný stacionární či pohyblivý cíl. Software. 2010.

      Software Bal_poc 1.0 

ROK 2008

ŠAMAJ, Kamil; VIŽĎA, František. SOLVER – interpretace experimentálních dat pomocí obecné nelineární metody nejmenších čtverců. Software. 2008.

     SOLVER_popis.pdf

 

V případě zájmu o některý z výše uvedených softwarů, vyplňte prosím registrační formulář a zašlete ho na uvedenou adresu:

Univerzita obrany

vedoucí Skupiny zabezpečení vědeckovýzkumné činnosti

Kounicova 65

662 10 Brno

Ke stažení: Registrační formulář