Kariéra

Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CTVS

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (266037):

Ředitel 

Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany, 

(73/CT0WMB/00/13/084/07/4/3333*/05)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodla zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

pplk. gšt. PhDr. Jiřího SEKANINU, Ph.D.

V Brně dne 20. července 2022                                                                                                                                 brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 21. července 2022                                                                                                                                             rektorka – velitelka

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (302718):

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny výuky základní tělesné výchovy

Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany

 (71/ET0YSW/00/13/084/06/4/2222*/05)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodla zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

kpt. Mgr. Viktora NOVOTNÉHO

 V Brně dne 5. října 2022                                                                                                                                           brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 6. října  2022                                                                                                                                                     rektorka – velitelka

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (302715):

Zástupce ředitele

Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany

(72/DT0YKV/00/13/084/06/4/2222*/05)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodla zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

pplk. Mgr. Františka VANĚČKA

V Brně dne 5. října 2022                                                                                                                                           brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 6. října  2022                                                                                                                                                     rektorka – velitelka